пользователей: 30398
предметов: 12406
вопросов: 234839
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ

актуальні проблеми історії зарубіжних країн

1 Сучасна історіографія про епоху «Великого переселення народів». Поняття «Велике переселення народів» у сучасній історіографії та його хронологічні рамки. Питання про передумови «Великого переселення народів».
2 Сучасна історична наука про загальні тенденції і місцеві особливостієвропейського феодалізму.Місце феодалізму у світовій історії та його періодизація. Виникнення і розвиток феодальних відносин у країнах Західної Європи. Середньовічне місто, його виникнення та економічна роль.Європейський феодалізм: загальні тенденції і місцеві особливості.
3 3 Середньовічні імперії і політична роздробленість. Історіографія про середньовічні імперії та політичну роздробленість. Візантійська імперія: виникнення, особливості розвитку, занепад. Імперія франків: виникнення, особливості розвитку, занепад. Священна Римська імперія: виникнення, особливості розвитку, занепад. Політична розробленість у Європі.
4 Візантійська імперія
5 Імперія франків
6 Священна Римська імперія
7 Політична роздробленість
8 4.Східна Азія наприкінці традиційної епохи.Сучасна історична наука про Східну Азію наприкінці традиційної епохи. Східна Азія: традиційна структура та колоніалізм.
9 Останні великі ісламські імперії (1500-1800 рр.).Історіографія про великі ісламські імперії (1500-1800 рр.).
10 5.Просвітництво і революції в трансатлантичному світі.Сучасна історична наука про ідеологічні засади Європейського просвітництва у XVIII ст. Вплив ідеології Просвітництва на революційні процеси у світі (на прикладі американської та французької революцій. Світогляд європейських та американських просвітителів. Вплив особистості на філософію Просвітництва.
11 6.Створення національних держав у Західній Європі.Історіографія простворення національних держав у Західній Європі. Концепція національної держави (Ж.Боден, Н.Макіавеллі, Г.Гроций, Т.Гоббс, Б.Спіноза та ін.). Утворення централізованих національних держав у Британії, Франції та Іспанії (кінець XVст.).
12 8. Європейський імперіалізм Нового часу. Сучасна історична наука про європейський імперіалізм. Поняття «імперіалізм»: сучасне трактування та використання. Європейський імперіалізм Нового часу: між економікою та політикою. Утворення Великих колоніальних імперій. Розподіл світу на сфери впливу. Виникнення військово-політичних об’єднань Нового часу.
13 9.Глобальні конфлікти і зміни у світі першої половини ХХ ст.Історіографія про Першу та Другу світові війни та геополітичні зміни у світі після Другої світової війни. Перша світова війна: передумови, фази, наслідки. Утворення Версальсько-Вашингтонської системи світового устрою. Нові суверенні держави на мапі Європи у міжвоєнний час. Друга світова війна: передумови, фази, наслідки. Геополітичні зміни у світі після Другої світової війни.
14 10. «Холодна війна» і міжнародні відносини другої половини ХХ ст. Історіографія про «Холодну війну» та розвиток інтеграційних процесів у Західній Європі.
15 11. Світ на зламі ХХ-ХХІ століття.Сучасна історична наука про основні тенденції розвитку Світу зламі ХХ-ХХІ ст.Світова економічна криза у 2008-2013 рр.: передумови, хід, наслідки.
16 Країни Латинської Америки: основні тенденції політичного та економічного розвитку у ХХІ столітті.
17 «Арабська весна» у 2010-2013рр.: передумови, хід, наслідки. Китай, Індія та Японія: основні перспективи розвитку у ХХІ столітті.
07.06.2016; 00:59
хиты: 3264
рейтинг:0
Гуманитарные науки
история
всемирная история
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2021. All Rights Reserved. помощь