пользователей: 30398
предметов: 12406
вопросов: 234839
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ

конституціоналізм

1 1.Поняття і сутність конституціоналізму.Поняття конституціоналізму, історія терміну. Конституціоналізм як теорія і практика конституційного будівництва. Елементи конституціоналізму: фактична і юридична, формальна і матеріальна конституція, конституційні відносини, конституційна правосвідомість, конституційна законність і правопорядок. Тенденції розвитку світового конституціоналізму.
2 Елементи конституціоналізму
3 Тенденції розвитку світового конституціоналізму
4 Світові тенденції розвитку конституціоналізму:
5 2.Виникнення та еволюція ідей конституціоналізму.Зародження перед конституційних ідей в добу Античності і Середньовіччя. Еволюція ідеї створення Конституції у Новий час. Перші зародки конституцій у європейській і північноамериканській історії, історичні обставини появи перших конституційних документів.Вплив персоналій мислителів доби Просвітництва на еволюцію ідей конституціоналізму.
6 3. Поняття та ознаки Конституції. . Основні підходи до визначення терміну «конституція» та призначення конституцій.
7 Основні положення та обов’язкові елементи Конституції.
8 Соціальні і нормативно-правові функції конституцій.
9 Класифікація конституцій за часом дії, процедурою прийняття, формою і структурою.
10 4. Конституція П.Орлика 1710 р.Історичні умови створення документу. Структура та основні положення конституції. Національно-державний статус України за конституцією. Порядок управління та діяльності органів державної влади: законодавча влада, повноваження гетьмана, судочинство. Основні підходи сучасної науки до оцінок «Правового устрою і Конституції прав і вольностей Війська Запорізького».
11 5.Втілення ідей конституціоналізму в програмних документах українських громадських організацій і політичних партій ХІХ - початку ХХ ст. Конституційні ідеї декабристів, їх втілення в програмних документах Північного і Південного товариств. Конституційні ідеї членів Кирило-Мефодіївського товариства М.Костомарова та Г.Андрузького. Ідеї федеративного устрою слов’янських народів М.Драгоманова. Державно-правові погляди представників ліберальної течії суспільно-політичного руху С.Подолинського, О.Терлецького, Б.Кістяківського. Конституційний проект М.Грушевського. Національно-державницькі концепції М.Міхновського та С.Дністрянського.
12 4.Конституція УНР часів Директорії (Закон про форми державної влади в Україні та інші закони) та її основні відмінні риси
13 5.Ухвала про злуку ЗУНР з УНР 1919 р. та її конституційне значення
14 6. Суперечності втілення ідей конституціоналізму в СРСР Місце соціалістичного (радянського) конституціоналізму в світовому конституційному процесі. Основні характерні риси радянського конституційного правопорядку в оцінках сучасної науки. Оцінка радянського конституційного процесу через призму співвідношення фактичної і юридичної конституції. Основні ознаки фіктивності радянських конституцій.
15 7.Конституції Української Радянської Соціалістичної Республіки. Обставини прийняття Конституції УСРР 1919 року, її структура і основні положення, принципи організації центральної і місцевої влади. Втілення принципів диктатури пролетаріату і влади рад у першому конституційному документі радянських часів. Причини прийняття, структура і основні положення Конституції 1929 року. Основні відмінності від попереднього конституційного документу. Статус Молдавської Автономної Соціалістичної Республіки. Обставини прийняття конституції 1937 року, втілення політичних змін в житті країни у структурі і основних положеннях документу. Обставини ухвалення нової Конституції 1978 р. Причини підготовки і хід конституційної реформи. Основні відмінні риси останньої радянської конституції.
07.06.2016; 00:36
хиты: 834
рейтинг:0
Общественные науки
политология
государственное управление
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2021. All Rights Reserved. помощь