пользователей: 30398
предметов: 12406
вопросов: 234839
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ

I семестр:
» Укр. мова

Укр. мова

1 1.Розмежувати поняття:
2 2.Охарактеризувати такі функції мови:
3 3.Дати визначення норми літературної мови, характер.
4 4.Охаракеризувати такі мовні форми:
5 5.Принципи правопису слів в укр. мові
6 6.Правопис слів з орфограмами
7 7.Правопис займенників, числівників, складних слів
8 8.Правопис частки НЕ з дієсловами
9 9.Відмінювання числівників і іменників
10 10.Подвоєння та подовження приголосних
11 11.Спрощення в групах приголосних
12 12.Правопис слів іншомовного походження
13 13.Велика літера у власних назвах
14 15.Версії походження укр. мови
15 16.Версіїї витоків слова Україна
16 17.Державний статус мови.
17 18.Статті у конституції України
18 19.Дати визначення лексики, лексикології
19 20.Класифікація лексики
20 21.Як поділяється лексика укр. мови
21 22.Дати визначення терміна
22 23.Дати визначення омонімів
23 24.Дати визначення синонімів
24 25.Дати визначення антонімів
25 26.Дати визначення паронімів
26 27.Дати визначення професіоналізмів
27 28.Дати визначення жаргонізмів
28 29.Дати визначення історизмів
29 30.Дати визначення архаїзмів
30 31.Дати визн. неологізми
31 32.Дати визн. діалектизмів
32 33.Дати визн. лексографії
33 34.Типи словників сучасної української літературної мови
34 35.Енциклопедичнийсловник
35 36.Лінгвістичний словник
36 37.Орфографічний словник
37 38.Етимологічний словник
38 39.Тлумачний словник
39 40.Етимологічні словники
40 41.Історичний словник
41 42.Культура мови
42 43.Завдання культури мовлення
43 44.Основні аспекти вияву культури мови
44 45.Основні ознаки культури мови:
45 46.Дати визначення поняття «мовний етикет» ознайомитися з одиницями та видами мовного етикету
46 47.Дати визначення стилістики, стилю та жанру які ви знаєте
47 48.Охарактеризувати стилі мови: сфера використання, головне призначення, головні ознаки, основні мовні засоби, підстилі та їх жанри
48 49.Найтоповішінаукові тексти
49 50.Визначення тез
50 51.Конспект
51 52.Дати визначення доповіді. Які є види доповідей. Структура доповіді.
52 53.Дати визначення реферату. Які етапи написання реферату?
53 54.Дати визначення статті. Які є види статей?
54 55.Анота́ція
55 56.Бібліогра́фія
56 57.Докуме́нт
57 58.Найчисельніша система документації
58 59.Визначення діловодства
59 60.Класифікація документів
60 61.Дати визначення реквізитів
61 62.Дати визначення формуляра документа
62 63.Дати визначення бланка.
63 64.Дати визначення штамп
64 65.Документація щодо особового складу​
65 66.​Довідково-інформаційні документи
66 67.Службове листування
67 68.Обліково-фінансові документи
68 69.Господарсько-договірні документи
69 70.Організаційні і розпорядчі документи
70 72.Теорії походження української мови
11.06.2015; 20:59
хиты: 9598
рейтинг:0
Гуманитарные науки
лингвистика и языки
языки
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2021. All Rights Reserved. помощь