пользователей: 30398
предметов: 12406
вопросов: 234839
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ


история культуры

1 1. поняття культуры та його сутність. структура культури
2 2.періодизація розвитку укр. культури
3 3.пізньопалетична, мезолітична, неолітична культури на території україни
4 4. трипільська культура 4-3 тис. до н. е.
5 5.особливості культури кочових племен
6 6.грецькі колонії пн. причорноморя та їх значення в історії укр.культури
7 7.релігійні вірування та міфологія сх. словян
8 8.розвиток мистецтва сх. словян
9 9.соціально-політ. та культурні передумови впровадження християнства в Київській Русі
10 10. християнсько-язичницький синкретизм культури К.Р.
11 11. походження словянської писемнності
12 12. перекладнай оригінальна літ-ра К.Р. Літописання як вітчизняний жанр літератури
13 13.слово о полку ігоревім найвизначніша памятко давньоруської літератури
14 14.мистецтво К. Р як утілення світогляду релігійної та естетичної свідомості
15 15. архітектура К.Р
16 16. проблема стилю мистецтва К.Р.
17 17. становлення і розвиток іконопису в К.Р.
18 18. образотворче мистецтво К.Р. Книжкова мініатюра
19 19. вплив візантії на мистецтво К.Р.
20 20. народна, світська та церковна музика в К.Р.
21 21. видатні діячі культури К.Р.
22 22. матеріальна та духовна культура Галицько-Волинського князівства
23 23. Україна- Русь у складі Литви- демографічна, етнокультурна, культурно-політична ситуація
24 24. ремесла та ювелірне мистецтво К.Р.
25 25.Декоративно-прикладне мистецтво сх. словян
26 26. розбудова козацької культури та її вплив на формування укр. самосвідомості
27 27. роль братств у становленні просвітницьких, художніх набутків 16-17 ст
28 28. культурно-просвітницька діяльність Києво-могилянської академії
29 29.творчість березовського, бортнянського та веделя у контексті культурного життя україни 18 ст
30 30. культурно-просвітницька діяльність Г.сковороди
31 31. ренесансні ознаки в архітектурі та образотворчому мистецтві 17-18 ст
32 32. специфіка національного варіанта бароко в літературі, театрі, музиці
33 33.вертеп і вертепна драма в укр. культурі
34 34. берестейська церковна унія та її роль у розвитку укр. національної культури
35 35. особливості розвитку мистецтва у 14-16 ст
36 36.вплив козацтва на україну
37 37. усторико-культурне значення козацьких літописів ( літопис Самовидця, літопис Г.Грабянки, літопис С.Величка)
38 38. укр. бароко як нове світовідчуття і нове мистецтво
39 39. освіта і книгодрукування в 14-17 ст
40 40.архітектурні шедеври бароко та їх творці
41 41. гетьманська україна: характерні особливості культурного життя
42 42. виникнення та розвиток шкільного театру
43 43.видатні діячі культури 16-18 ст
44 44. козацтво- лицарський ідеал укр. бароко
45 45.іван мазепа та розквіт укр. барокової культури
46 46. роль києво-могилянської академії у розвитку національого мистецтва
47 47. тенденції розвитку образотворчого мистецтва 17-18 ст
48 48.острозький культурно-освітній центр- перший вітчизняний навчальний заклад європейського типу
49 49. ренесансно-реформаційний характер укр.культури 16-18 ст
50 50. гуманістичний характер творчості Г. Сковороди
02.06.2015; 11:28
хиты: 2054
рейтинг:0
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2021. All Rights Reserved. помощь