пользователей: 28202
предметов: 12090
вопросов: 227045
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ


терміни семінар 8

КУЛЬТУРНЫЙ СИНКРЕТИЗМ от греч. synkretis-mos — соединение): 1) нерасчлененность, отсутствие дифференциации в явлениях культуры. Например, первобытная культура характеризуется слитностью, нераздельностью искусства, магии, познавательной деятельности.
Рома́нський стиль (від латromanus — римський) — художній стиль, що панував у Європі (переважно західній) в X—XII ст. (у деяких місцях — і в XIII ст.), один із найважливіших етапів розвитку середньовічного європейського мистецтва.

Культурна асиміляція  Процес набуття індивідом чи групою людей, через інтеграцію рис іншої етнічної чи культурної групи.

Готичний стиль(від італ. gotico, букв. - готський, від назви німецького племені готовий), художній стиль, що з'явився завершальним етапом у розвитку середньовічного мистецтва країн Західної, Центральної і частково Східної Європи (між серединою 12 і 15 - 16 ст.). Термін "готика" введений в епоху Відродження як зневажливе позначення всього середньовічного мистецтва, що вважалося «варварським».

Політична унія — об'єднання держав, часто під короною єдиного монарха (персональна унія); назва міжнародних адміністративних союзів.

Культурна експансія (від лат. Expansio - поширення) являє собою розширення сфери впливу домінуючої (національної) культури за початкові межі або державні кордони.

Полемі́чна літерату́ра (від грец. πολεμιχός — войовничий) — підбірка текстів різних авторів, у яких обговорюються проблемні питання релігійної дискусії між католицькою та православною церквами з метою їх об'єднання.


 

 

 


30.03.2015; 04:48
хиты: 109
рейтинг:0
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2018. All Rights Reserved. помощь