пользователей: 30288
предметов: 12385
вопросов: 234433
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ

БIЛЕТ№ 14

№14 1. Організація роботи Голови Верховної Ради України, його першого заступника і заступника. Верховна Рада України обирає зі свого складу Голову Верховної Ради (далі — Голову), Першого заступника і заступника] Голови та відкликає їх. Голова обирається на строк його повноважень таємним голосуванням шляхом подання бюлетенів. Кандидатури на посаду Голови висуваються на альтернативній основі на засіданні Верховної Ради народними депутатами та їх групами (фракціями).Депутат може висунути для обрання свою кандидатуру. Після висунення кандидатур Верховна Рада приймає рішення про перехід до обговорення цих кандидатур і робить перерву в засіданні для попереднього обговорення висунутих кандидатур у депутатських групах (фракціях). До початку обговорення висунутих кандидатур у депутатських групах (фракціях) Секретаріат Верховної Ради розповсюджує серед депутатів інформаційні матеріали про кожного кандидата, що надійшли від комісії, до компетенції якої входять питання депутатської етики. Перелік інформаційних даних має бути однаковий для всіх кандидатів. Питання про обрання Голови не потребує підготовки в інших комісіях Верховної Ради. Пропозиції про відкликання Голови Верховної Ради можуть вносити: а) Голова Верховної Ради України за його письмовою заявою; б) не менш як третина депутатів від їх фактичної кількості за їх підписами (ці підписи не відкликаються). Рішення щодо включення до порядку денного сесії Верховної Ради питання про відкликання Голови приймається на пленарному засіданні наступного дня за днем внесення такої пропозиції. Розгляд питання про відкликання Голови включається за звичайних обставин до розкладу засідань Верховної Ради не раніше як на 15-й день після включення цього питання до порядку денного сесії. До розгляду на пленарному засіданні питання про відкликання Голови пленарні засідання веде спеціально обраний головуючий 2. Постійний представник Президента України у Верховній Раді України, у Конституційному суді України, у Кабінеті Міністрів України. Представництво Президента України у КМУ Постійний представник Президента України у Кабінеті Міністрів України (далі - Постійний представник) є посадовою особою, на яку покладається здійснення постійного зв'язку між Президентом України і Кабінетом Міністрів України. Постійного представника призначає на посаду і звільняє з посади Президент України за поданням Державного секретаря. Постійний представник підпорядковується Президентові України. Постійний представник: 1) представляє на засіданнях Кабінету Міністрів України, а також його консультативно-дорадчих та інших органів позицію Президента України з питань, що розглядаються; 2) інформує Президента України про хід та результати розгляду питань на засіданнях Кабінету Міністрів України та його консультативно-дорадчих та інших органів; 3) вивчає акти та, в разі необхідності, проекти актів Кабінету Міністрів України на предмет їх відповідності актам та дорученням Президента України; 4) виконує інші повноваження за дорученням Президента України. Постійний представник для здійснення покладених на нього повноважень має право: 1. брати участь у засіданнях Кабінету Міністрів України, його консультативно-дорадчих та інших органів; 2. вносити Президентові України пропозиції щодо підготовки проектів законів, а також актів, доручень Президента України з питань, що стосуються діяльності Кабінету Міністрів України, та брати участь у розробленні таких проектів; 3. брати участь у розробленні проектів законодавчих актів, які вносяться Президентом України або за його дорученням Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України; 4. знайомитися з проектами законів та інших актів, що розробляються Кабінетом Міністрів України, міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади; 5. одержувати в установленому порядку необхідні для виконання своїх повноважень матеріали та інформацію від Кабінету Міністрів України, міністерств, інших центральних органів виконавчої влади;


25.12.2014; 19:43
хиты: 43
рейтинг:0
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2019. All Rights Reserved. помощь