пользователей: 30398
предметов: 12406
вопросов: 234839
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ

История:
» История

История

1 1.Засяленне тэрыт. Беларусі балтамі і славянамі.
2 4 .Магдебурскае права ў беларускіх сярэдневяковых гарадах.
3 5 К.Тураўскі з яго асветніцкая дзейнасць
4 6 . Полацкае і Тураўскае княствы – першыя дзяржавы на тэрыторыі Беларусі
5   7.  Утварэнне Вялікага Княства Літоўскага
6     10.Грамадска-палітычныя арганізацыі на Беларуі ў другой палове 19 ст. пач. 20 ст
7   17 Адмена прыгоннага права
8   18.Паўстанне 1863 г. у Беларусі
9                                      19.Ф.Скарына і яго дзейнасць
10   24.Беларусь у гады першай сусветнай вайны 1914-1918 гг.
11 25. Беларусь у перыяд Кастрычніцкая рэвалюцыя
12 26.Беларусь у перыяд грамадзянскай і савецка-польскай вайны
13 28. Ваенны камунизми НЭП у БССР
14      29.Індустрыялізацыя ў БССР
15 30.калектывiзацыя ў БССР
16                       31. Культурная рэвалюцыя и беларусизацыя щ БССР у перияд 20-х гг.
17 32.Сацыяльна-эканамічная становішча ў Заходняй Беларусі (1921-1939гг.)
18   34. Пачатак 2-ой сусветнай вайны. Далучэнне зях. Бел. Да бсср и ссрс
19 35 ПАЧАТАК ВЯЛиКАЙ АЙЧЫННАЙ ВАЙНЫ. АБАРОНЧЫЯ БА1. УСТАЛЯВАННЕ АКУПАЦЫЙНАГА РЭЖЫМУ
20 38.Вызваленчы рух и грамадска-палитычныя арганизацыи на тэр. Беларусі ў першай палове 19ст.
21 39.Аднаўленне народнай гаспадаркі рэспублікі пасля Вялікай Айчыннай вайны
22   46.   Вызваленне тэр. Беларусі ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў (1943-1944 гг)  
23 47.Сымон Будны- Знакамиты дзеяч культуры Беларуси
24 50.Беларусь на сучасным этапе сацыяльна-экономічнага і культурнага развіцця (2010-2012)
25 Падзелы Рэчы Паспалітай
26 12.Беларусь і вайна 1812 года
27 17.Адмена прыгоннага права    
28 48.Абарончы баі на тэрыторыі Беларусі ў перыяд ВАВ летам 1941 г.
29 21.Вайна Расіі з Рэччу Паспалітай 1654-1667 гг.
30 49.Вызваленчы рух і грамацка-палітычныя арганізацыи на тэр. Беларусі у другой  палове 19ст.
31 37.Барацьба партызан и падпольшчыкащ на Беларуси у перыяд ВАВ
32 30,1.калектывiзацыя ў БССР
33 3.Е.Полацкая і яе асветніцкая дзейнасть
16.05.2014; 14:39
хиты: 7239
рейтинг:+2
Гуманитарные науки
история
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2021. All Rights Reserved. помощь