пользователей: 28034
предметов: 12003
вопросов: 223398
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ

История:
» История

                                     19.Ф.Скарына і яго дзейнасць

У шэраху прадстаўнікоў еўрапейскага Адраджэння займае ўсходнеславянскі і беларускі гуманіст, першадрукар і асветнік, вучоны і песменнік, ураджэнец старажытнага Полацка Францыска Скарына( каля 1490-1551гг.) Нарадзіўся ў сям'і полацкага купца Лукаша.Першапачатковую адукацыю ён атрымаў у Полацку і Вільні, затым у 16 гадоў скончыў Кракаўскі ўніверсітэт.

Ф.Скарына двойчы стаў доктарам наук. Спачатку ў Кракаўскім універсітэце ў Польшы ён атрымаў ступерь бакалаўра-першая вучоная ступень у сярэдневяковых еўрапейскіх універсітэтах. Затым у 1512 г. паспяхова здаў экзамін на званне доктар медіціны ў Падуанскум універсітэте ў Італіі. Яго партрэт, створаны ў Сярэдзіне 20ст. знаходзіцца ў мемарыяльнай зале сярод 40 партрэтаў знакамітых еўрапейскіх вучоных, што вышлі со сцен Падуанскага ўніверсітэта.Ф.Скарына меў таксама ступень доктара вольных наук, Якія вывучаліся ў заходнееўрапейскіх універсітэтах.

6 жніўня 1517г. Ф.Скарынапершым сярод усходніх славян выдаў у чэшскім горадзе Празе друкаваную кнігу “Псалтыр”, а пасля яе яшчэ 19 кніг.1517-1519  Зрабіў пераклад Бібліі і выдаў яе у 23-х кнігах.Надрукаваная Ф.Скарынам Біблія парушала правіла, што існавалі пры перапісванні царкоўных кніг. Галоўным злачынствам царквы лічылася самастойны пераклад Бібліі, за што Скарыну маглі і пакараць.

Каля 1520г. Ф.Скарына пераехаў у сталіцу ВКЛ Вільню. У пач. 1520-х г. ён заснаваў першую ва Усходняй Еўропе друкарню і выдаў у 1522 і 1525гг “Малую падарожную кніжку” і “ Апостал”. У Вільні Францыск Скарына ажаніўся з Маргарытай. 3 1535 г. Ф. Скарына жыве ў Празе, працуе вучоным садоўнікам у каралеўскім батанічным садзе. Памёр каля 1551 г. у Празе.


хиты: 492
рейтинг:0
Гуманитарные науки
история
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2018. All Rights Reserved. помощь