пользователей: 28390
предметов: 12172
вопросов: 229159
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ


МВАМ

1 Основне призначення іноземної мови
2 В основі навчання лексики й граматики лежить принцип випереджаючого усного засвоєння мовленнєвих зразків
3 .Методика навч іноземної мови як наука, її місце у системі педагогічних наук. Зв’язок з іншими науками. Загальна та конкретно-наукова методики. Головні методичні категорії
4 Зміст, методи та цілі навч інозем мови.
5 .Психологічні основи навч інозем мови. Психофізіологічні механізми мовленнєвої діяльності.
6 Основні види та джерела мотивації у навч інозем мови. СИСТЕМА ФІШОК
7 Психолого-педагогічні особливості навч інозем мови літей молодшого, сер, старшого шкіл віку. Головна мета навчання іноземної мови у початковій
8 Лінгвістичні основи навчання іноземної мови
9 Загальнодидактичні принципи, їх реалізація.
10 Принцип наочності навчання
11 Принцип доступності, системності та посильності навчання
12 Методичні принципи
13 Комунікативний підхід до навч інозем мови. Його сутність, основні риси.
14 Функції, види, форми та об’єкти контролю
15 Стандартизовані та нестандартизовані лінгводидактичні тести
16 .Сутність та особливості сучасного уроку іноземної мови. Вимоги до уроку:
17 .Планування уроку. Види планів.
18 Позакласна робота у сер школі.
19 Головні етапи історичного розвитку методів навч інозем мови.
20 .Критичний аналіз усного методу Г.Пальмера.
21 Порівняльний аналіз аудіолінгвального та аудіовізуального методів навч інозем мови.
22 Критичний аналіз методики навч читання М.Уеста
23 Основні риси інтенсивної методики навч інозем мови
24 Мета і зміст навч фонетиці англ мови.
25 Типологія фонетичних вправ
26 .Мета і зміст навч лексики. Зміст навчання лексики в середній школі.
27 Введення нової лексики.
28 Зміст, задачі і приницпи навч граматики.
29 Формування рецептивних граматичних навичок:
30 Види мовленнєвої діяльності. Особливості рецептивних та продуктивних видів мовленнєвої діяльності.
31 Мовленнєва ситуація, її види та способи створення. Мовленнєва діяльність
32 .Аудіювання.
33 Монологічне мовлення. Монолог
34 Порівняльна характеристика психологічних та лінгвістичних особливостей монологічного та діалогічного мовлення. МОНОЛОГІЧНЕ МОВЛЕННЯ (ММ). Психологічні особливості
35 Шляхи навч діалогічного та монологічного мовлення. (за Г.В.Роговою). «Шлях зверху» (дедуктивний). МОНОЛОГІЧНЕ МОВЛЕННЯ.
36 Використання різних видів опор
37 Рольова гра як засіб навч іншомовного спілкування
38 Читання як мета і засіб навч
39 Навчання каліграфії та орфографії. Навчання письмового мовлення.
08.12.2016; 19:33
хиты: 1706
рейтинг:0
Гуманитарные науки
лингвистика и языки
языки
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2018. All Rights Reserved. помощь