пользователей: 28476
предметов: 12176
вопросов: 229194
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ


экономика

1 1.Економіка як сфера господарської діяльності суспільства.
2 2.Предмет економічної теорії
3 3.Економічні категорії і економічні закони, їх об׳єктивний характер.
4 4.Основні методи пізнання соціально-економічних процесів.
5 5.Функції економічної теорії.
6 6.Економічна теорія як теоретична основа економічної політики держави.
7 7.Основні етапи і напрями розвитку економічних теорій
8 8.Сучасні економічні теорії.
9 9.Розвиток економічної думки в Україні.
10 10.Виробничі ресурси і виробничий потенціал суспільства.
11 11.Виробництво і його основні фактори.
12 12.Корисність продукту. Гранична корисність продукту.
13 13.Економічні потреби суспільства, їх суть і структура.
14 14.Класифікація потреб за Маслоу.
15 15.Періодизація економічного розвитку суспільства. 16.Формування основ постіндустріального суспільства.
16 17.Економічна система суспільства
17 18.Сутність, форми і роль власності в економічній системі суспільства.
18 19.Роздержавлення і приватизація власності.
19 20.Місце і роль людини в економічній системі.
20 22.Змішана економіка та її ознаки.
21 23.Перехідні економічні системи і особливості перехідної економіки.
22 24.Суспільне виробництво:
23 25.Виробнича і соціальна інфраструктура
24 26.Фактори суспільного виробництва та їх взаємозв’язок.
25 27.Виробнича функція.
26 28.Ефективність виробництва. 29.Система показників використання факторів виробництва.
27 30.Форми суспільного виробництва.
28 31.Теоретичні концепції виникнення і сутності грошей. 32.Гроші: походження, функції, види.
29 33.Грошовий обіг і його структура.
30 34.Грошова система, її структура та історичні типи.
31 35.Особливості сучасної грошової системи.
32 36.Валютний курс. Конвертованість грошей.
33 37.Інфляція: сутність, причини, форми, наслідки
34 38.Особливості інфляції в Україні.
35 39.Антиінфляційна політика держави.
36 40.Сутність, функції, об’єкти і суб’єкти ринку. 44.Економічна структура ринку (класифікація ринків)
37 41.Моделі ринкової економіки, їх риси.
38 42.Ринкова трансформація економіки, її напрями та наслідки
39 43.Особливості формування та функціонування ринкової економіки в Україні.
40 45.Товарний ринок в загальній ринковій структурі.
41 46.Ринкова інфраструктура, її основні елементи та функції.
42 47.Сутність попиту і фактори, що його визначають.
43 48.Пропозиція: зміст і фактори, що на неї впливають
44 49.Еластичність попиту і пропозиції.50.Фактори , що впливають на цінову еластичність.
45 51.Взаємодія попиту іпропозиції. Ринкова рівновага.
46 52.Конкуренція: сутність і економічні основи. Закон конкуренції. 53.Види економічної конкуренції.
47 54.Методи конкурентної боротьби
48 55.Монополія: причини виникнення, суть та основні форми. .Методи конкурентної боротьби
49 56.Антимонопольна політика держави.
50 57.Циклічність економічного розвитку як прояв макроекономічної нестабільності. Теорія циклічних коливань.
51 58.Класифікація економічних циклів за тривалість та їх характеристика.
52 59.Безробіття, його зміст, причини, види і форми. Рівень безробіття.
53 60.Економічне зростання: зміст, типи, чинники. Безробіття, його зміст, причини, види і форми.
10.06.2016; 09:28
хиты: 2326
рейтинг:0
Общественные науки
экономика
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2018. All Rights Reserved. помощь