пользователей: 28385
предметов: 12171
вопросов: 229156
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ


зарубіжна література

1 1Своєрідність культури середньовіччя. Хронолоічні рамки та періодизація
2 2. Література раннього середньовіччя. Ірландський епос. Його основні цикли. Уланський цикл.
3 3. Уладський цикл іспанських саг. Проблематика, образ Кухаліна, його міфологічні і історичні риси.
4 4.Загальні особливості середньовічної скандинавської літератури. Ісландські саги та поезія скальдів.Ісландські саги
5 5. Ісландський епос. «Старша Едда». Особливості ісландської міфології
6 6. Англо-саксонський епос - «Пісня про Беовульфа»: особливості сюжетної побудови, провідні герої проблематика«Беову́льф»
7 7. Загальні особливості західноєвропейського героїчного епосу доби зрілого феодалізму.
8 8. Своєрідність французького героїчного епосу . його провідні цикли. Ідейно-художня своєрідність поеми «пісня про Роланда».
9 9. французький героїчний епос. «пісня про Роланда» - патріотично-релігійна ідея поеми та її художня своєрідність.
10 10. Загальні особливості німецького героїчного епосу. Пісня про Нібелунгів, трагічність, наближення до лиц.роману
11 11. Німецький героїчний епос - «Пісня про Нібелунгів»:особливості сюжетної побудови, система образів, проблематика, худ.своєрідність.
12 12. Загальні особливості іспанського героїчного епосу -Пісня про мого Сіда: історична основа, побутовий характер.
13 13.Іспанський героїчний епос-«пісня про мого Сіда»:особливості сюжетної побудови,проблематика,герої,художня своєрідність
14 14.Куртуазна література,її провідні риси. Лицарська поезія. Лірика трубадурів:розмаїття жанрів,особливості проблематики,художня своєрідність,вплив на європейську поезію.
15 15.провансальська лірика трубадурів:кодекс «лицарського вежества»,нова етика кохання,провідні жанри лірики трубадурів,її проблематика та художня своєрідність.
16 16.Лицарський роман та його основні цикли. Ознаки жанру лицарського ромну.
17 17 )Група лицарських романів про Трістана та Ізольду. Особливосні фабули, психологізм, трагічний конфлікт
18 18)Міська література, її сатиричний та дидактичний характер. Провідні жанри. Поезія Фр. Війона.
19 19.Перехід до доби Відродження .ДантеАлігєрі
20 20. «Нове життя» Данте-перша в західно-європейській літературі любовна автобіографічна психологічна повість.
21 21. «Божественна комедія» Данте Алігєрі :особливості жанру,композиції, аллегоризм твору .
22 22.Проблематика поеми Данте "Божественна комедія"
23 23. Своєрідність культури та літератури доби Відродження. Гуманістичний рух.
24 24.Своєрідність доби Відродження в Італії. Етапи розвитку Італійського Ренесансу.
25 25.Франческо Петрарка - перший італійський гуманіст. Життя,літературна і наукова діяльність. Культ античності,пафос самопізнання.
26 26. Франческо Петрарка -поетична збірка «Канцон*єре» - особистості трактування теми кохання,поняття «петраркізм» ,в європейській поезії наступних часів. Жанр сонету у творчості Петрарке.
27 27.Творчість Джованні Бокаччо - видатного новеліста доби Ренесансу. «Декамерон»:ствердження нової гуманістичної моралі,оспівування вільної,активної людини.
28 28.Збірка новел «Декамерон»:сенс назви ,особливості композиції збірки,провідна проблематика і художня своєрідність новел
29 29.Загальна характеристика доби Відродження у Франції.Релігійні війни.Гурток Маргарити Новарської - Клеман маро
30 30.Француа Рабле -великий французький гуманіст. Роман «Гангартюа ы Пантагрюель» - комічна енциклопедія
31 31.Гуманістичні ідеї у романі Француа Рабле «Гаргантюа і Пантагрюель».Критика «анти природи»-схоластів,релігійних фанатиків і т.д. Педагогічні погляди Рабле,утопія Телемської обителі.Комічна стихія у творі.
32 32.Особливості доби відродження у німе чинні та в нідерландах.Зв*язок гуманістичного руху з Реформацією,релігійна полеміка,тяжіння до сатири.Еразм Ротердамський «похвала глухості»,Себастьян Брант «корабель дурнів»-традиції народної блазнівської літератури.Народні книги: « тіль ейленшнигель» і « історія про доктора фауста»
33 33.доба пере відродження в Англії.Творчість Джеффі Чосера «Кентерберійські оповідання».Загальні особливості доби відроджння в Англії.Томас Мор «Утопія» - модель ідеальної цивілізації розквіт драматургії та театру.
34 34. творчість шекспыра - вершина англыйськоъ літератури.
35 35.Своєрідність сонетів шекспіра
36 36. розмаїття драматичних жанрів у творчості шекспіра.
37 37. Поняття трагічного у Шекспіра. Особливості конфлікту. Соціальні мотиви. «Ромео і Джульєтта». Трагічний конфлікт між офіційним статусом і природньою сутністю людини.
38 38. Великі трагедії Шекспіра. «Гамлет» - трагічний конфлікт гуманістичної мрії та потворної дійсності. Проблема світового зла. Гамлет як нова людина.
39 39. Еволюція жанру трагедії у творчості Шекспіра, причини посилення трагізму у творах драматурга: «Отелло» - трагедія обманутої довіри; «Король Лір» - проблема трагічної помилки; «Макбет» - негативна еволюція героя до підступного честолюбства (за вибором студента).
40 40. Загальні особливості іспанської літератури доби відродження. Розквіт жанру роману, його жанрові особливості
41 41. Мігель де Сервантес. (1547-1616)
42 42. JДон Кіхот (проблематика,худ своєрідність,жанр
43 43. Філососько - гуманістичний Сенс РОМАНУ Дон Кіхот,конфлікт,двоїстість,Санчо панса
22.12.2014; 19:25
хиты: 4900
рейтинг:0
Гуманитарные науки
лингвистика и языки
филология
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2018. All Rights Reserved. помощь