пользователей: 27888
предметов: 11905
вопросов: 220629
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ


52.Конкуренція: сутність і економічні основи. Закон конкуренції. 53.Види економічної конкуренції.

1.Конкуренція – це економічне суперництво, боротьба між суб’єктами господарської діяльності за кращі умови виробництва і реалізації товарів і послуг з метою отримання максимального прибутку. Основні умови виникнення конкуренції: 1)наявність на ринку необмеженої кількості незалежних виробників і покупців товарів; 2)свобода виробників щодо вибору господарської діяльності; 3)абсолютно вільний доступ економічних суб’єктів до ринку та такий же вільний вихід з ринку; 4)певна відповідність між попитом і пропозицією; 5)абсолютна мобільність матеріальних, трудових, фінансових та інших послуг; 6)відсутність угод між постачальниками та споживачами ресурсів, які можуть обмежити конкуренцію; 7)наявність у кожного учасника конкуренції повної інформації про попит, пропозицію, ціни на ринку. Закон конкуренції проявляється через її функції: 1)функція ціноутоврення; 2)функція регулювання; 3)стимулювання; 4)контрольна; 5)функція диференціації товару виробників. Конкурентоспроможність у загальному вигляді – це володіння властивостями, що створюють певні переваги для суб’єкта економічної конкуренції. 2.Види економічної конкуренції. 1)За галузево-територіальною ознакою: внутрішня конкуренція; міжгалузева і міжнародна конкуренція. 2)За кількістю суб’єктів ринку та ступенем їх конкурентної сили: досконала (чиста) конкуренція; недосконала конкуренція (монополія, монополістична конкуренція). 3)За методами конкурентної боротьби: цінова конкуренція; нецінова конкуренція (якість, склад товару); чесна конкуренція; нечесна конкуренція.

 


10.06.2016; 09:28
хиты: 138
рейтинг:0
Общественные науки
экономика
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2018. All Rights Reserved. помощь