пользователей: 28216
предметов: 12109
вопросов: 227655
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ

I семестр:
» теория

теория

1 1билет. Экономикалық теорияның пәні есебінде «экономика» терминінің түсінігін беріңіз.
2 2билет. Адамзаттың қажеттілігі деген не және оны қанағаттандыру үшін не керек?
3 3. Экономистер неге ресурстар шектелі, ал қажеттіліктер шектеусіз деп ойлайды?
4 4. Өндіріс деген не және адамзат өндірісті неге тоқтата алмайды?
5 5. «Институттар» деген не және «институционалдық экономиканың» экономикалық теорияның басқа бағыттарынан айырмасы қандай?
6 6. Экономикалық өмірдің ұйымдық деңгейлерін көрсетіңіз және оларды зерттейтін экономикалық пәңдерді атаңыз.
7 7. Экономикалық зерттеуде қолданатын әдәстерді көрсетіңіз
8 8. «Экономикалық жүйе» терминін бейнелеп, оның қандай түрлері барын көрсетіңіз.
9 9. «Ресурстер» мен «өндіріс факторлары» түсініктерінің арақатынасын көрсетіп, әрбір фактордың өндірістегі орнын атаңыз.
10 10. Экономикалық теориының атқаратын қызметтерін (функцияларын) көрсетіңіз.
11 11. Экономикалық жүйелерді неге топтпастырады және оларды топтастырғанда қандай критерийлер қолданылады?
12 12. Экономикалық жүйелердің қандай тарихи түрлерін білесіз және олардың айырмасы қандай?
13 14. Меншіктің экономикалық өмірдегі орны мен ролін өзіңіз қалай түсінесіз?
14 15.Меншіктің түрлері, меншіктің көптүрлі болуын қалай түсіндіруге болады
15 16. Нарықтық экономиканың негізгі идеологиялық қағидалары
16 17. Сұраныс пен ұсыныс неге нарықтық экономиканың түпкі негіздері
17 18.Рыноктың механизмдерінің негізгісі болып сұраныс, ұсыныс және баға табылады.
18 19. Нарықтық сұраныс пен сұраныс көлемі деген түсініктердің қандай айырмасы бар?
19 20. Нарықтық сұраныстың көрсеткіштеріне әсер ететін негізгі факторларды атап, сипаттаңыз
20 21.Нарықтық ұсыныс пен ұсыныс заңы
21 22. Нарықтық ұсыныс пен ұсыныс көлемі
22 23. Нарықтық ұсыныстың көрсеткіштеріне әсер ететін негізгі факторларды атап, сипаттаңыз.
23 24. Нарықтық тепе-теңдіктің графигін салып, оған түсінік беріңіз.
24 25. Қандай нарықтар тұрақсыз деп саналады және оларды тұрақтандыру үшін не істеу керек?
25 26. Тұтынушылардың талдау теориясы негізінде тұтынушының іс-әрекетін түсіндіріңіз
26 27. Өндірістің теориясы негізінде өндірішіснің іс-әрекетін түсіндіріңіз.
27 28. Өндірісті оптимизациялағанда өндіріші қандай принциптерді ұстанады?
28 29. Өндіріс шығындарының құрамын ашып, олардың өндірісті оптимизациялаудағы ролін көрсетіңіз.
29 30. Фирманың мәнін көрсетіп, олардың мүддесі мен көптүрлілігін түсіндірің.
30 31-билет Рыноктік құрылымдардың көптүрлілігінің себептерін түсіндіріңіз.
31 32-билет Жетілген және жетілмеген бәсекелестіктің мәнін көрсетіңіз.
32 33-билет Жетілген бәсекелестік жағдайындағы фирманың іс-әрекетін ашып көрсетіңіз.
33 34-билет Монополиялық рыноктегі фирманың іс-әрекетіне сипаттама беріңіз.
34 35-билет Олигаполиялық рыноктегі фирманың іс-әрекетіне сипаттама беріңіз.
35 36-билет Өндіріс факторларына сұраныстың ерекшеліктері мен ресурстар рыногіндегі тепе-теңдіктерді түсіңдіріңіз.
36 37-билет Бағаның мәнін ашып,жеке өндіріс факторларына баға орнатудың ерекшеліктері көрсетіңіз.
37 38-билет Экономикадағы жалпы тепе-теңдік теориясының мазмұнын ашып,әл-ауқат экономикасы түсінігін ашып көрсетіңіз
38 39.Рыноктық белгісіздік
39 40. Экономикадағы сыртқы әсерлер
40 41.Макро және микроэкономика, макроэкономика модельдеріне мысал
41 42. Экономикалық іс-әрекеттің нәтижелік көрсеткіштерін ашып, ұлттық шот жүйесінің мазмұнын көрсетіңіз.
42 43. Жалпы ішкі өнімдеген не және ол қалай өлшенетіне түсінік беріңіз
43 44. Жалпы сұраныс қалай қалыптасады және оған қандай факторлар әсер етеді?
44 45. Жалпы ұсыныс қалай қалыптасады және оған қандай факторлар әсер етеді?
45 46. «Жалпы экономикалық теп-теңдік» терминін түсіндіріп, жалпы сұраныс пен жалпы ұсыныстың модельдерін көрсетіңіз.
46 47. «Экономикалық өсу» терминін түсіндіріп,экономикалық өсудің кейнсиандық және неоклассикалық моделін көрсетіңіз.
47 48 Рыноктік экономиканың дамуының себептерін түсіндіріп, дағдарыстың фазаларын көрсетіңіз.
48 49 Жұмыссыздық пен инфляцияның мәнін түсіндіріп, олардың бір- бірімен байланысын көрсетіңіз.
49 50.Экономикадағы мемлекеттің атқаратын қызметтерін (ФУНКЦИЯЛАРЫН )көрсетіңіз.
50 51.Бюджеттік- салықтық жүйенің мәнін түсіндіріп, мемлекеттік бюджеттік-салықтық саясатына жалпы сипаттама беріңіз.
51 52.Ақша- несие жүйесінің мәнін түсіндіріп, мемлекеттің ақша- несие саясатына жалпы сипаттама беріңіз.
52 53 Банк жүйесінің экономикадағы рөлін түсіндіріп, орталық банктің ақша- несие саясатының құралдарын көрсетіңіз.
53 54. Әлемдік рынок пен әлемдік экономиканың даму кезеңдерін көрсетіңіз.
54 55. Халықаралық сауда теорияларына қысқаша сипаттама беріңіз.
55 56. Әлемдік рыноктегі сұраныс пен ұсыныс механизмдері мен бағалардың тепе-теңдік деңгейі қалптасуына түсінік беріңіз.
56 57. Мемлекеттің сыртқы сауда саясатының басты бағыттарын атап, олардың құралдарын түсіндіріңіз.
57 58. Елдің төлем балансының мәні мен құрылымын көрсетіңіз.
58 59. Экономикалық жаһанданудың мәні мен оның елдің экономикасына тигізетін әсерлерін көрсетіңіз.
59 60. Қазіргі әлемдік экономикадағы интеграциялық үрдістерге сипаттама беріп, әлемдегі негізгі интеграциялық бірліктерді көрсетіңіз.
22.12.2014; 19:22
хиты: 3216
рейтинг:+2
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2018. All Rights Reserved. помощь