пользователей: 27935
предметов: 11943
вопросов: 221566
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ

Идп

1. Сессия
1.1 Перші державні утворення на території сучасної України.
1.2 Формування державності у східних слов¢ян. Виникнення Київської держави
1.3 “Руська правда” - найважливіша пам¢ятка Київської Русі.
1.4 Особливості права Галицько-Волинського князівства.
1.5 Судові органи та судовий процес у Київській Русі.
1.6 Литовські статути - складова частина українського права.
1.7 Джерела права, що діяли на українських землях у складі Речі Посполитої (ХVІ - ХVІІІ ст.).
1.8 Магдебурзьке право та його поширення на українських землях.
1.9 Формування української національної держави 1648-1654 р.р.
1.10 Програма розбудови української держави Б.Хмельницького. “Березневі статті”.
1.11 Адміністративно-судовий устрій Запорозької Січі.
1.12 Конституція Пилипа Орлика, її зміст та значення.
1.13 Державний та суспільний лад українських земель під владою Польщі та Литви.
1.14 Земська 1864 р. та міська 1870 р. реформи в Україні та їх юридичне оформлення.
1.15 Наслідки судової реформи 1864 р. і проведення контрреформ 70-80 р.р.
1.16 Аграрна реформа 1861р. та її наслідки для України.
1.17 Буржуазно - демократичні реформи початку хх ст. в Російській імперії та її наслідки в Україні.
1.18 Універсали - визначальні віхи історії Центральної Ради.
1.19 Державний устрій УНР.
1.20 Законодавча діяльність і право УНР.
1.21 Українська держава гетьмана П. Скоропадського. “Грамота до всього українського народу”.
1.22 Державний апарат і законодавство Зунр.
1.23 Директорія УНР. Конгрес трудового народу України та його значення.
1.24 Конституція Української Народної Республіки.
1.25 Утворення Союзу РСР. Особливості державно-правового статусу України як союзної республіки.
1.26 Нові риси та кодифікація права після революції 1905-1907 рр.
1.27 Перша кодифікація законодавства Радянської України.
1.28 Державно-правове будівництво УРСР в 1928-1939 рр.
1.29 Зміни в державній системі та праві в Радянській Україні в роки Великої Вітчизняної війни.
1.30 Державне будівництво, розвиток законодавства та зміни в окремих галузях права у перші повоєнні роки.
1.31 Правовий статус УРСР як союзної республіки. Конституція УРСР 1978 р.
1.32 Конституція УРСР 1978 Р.
1.33 Реформування політичної системи СРСР кінця 80-х. - поч. 90-х.
1.34 Проголошення незалежності України. “Декларація про державний суверенітет України.”
1.35 Статус українських земель у складі Речі Посполитої.
1.36 Російський централізм і українська автономія. Ліквідація Гетьманщини (1760-1830).
1.37 Державний устрій Давньосхідних держав. Східна деспотія.
1.38 Правова система Стародавнього Єгипту.
1.39 Закони Хаммурапі.
1.40 Держава і право Стародавнього Китаю.
1.41 Характеристика Афінської рабовласницької демократії.
1.42 Основні риси права Давньої Греції.
1.43 Держава і право Стародавнього Риму періоду імперії.
1.44 Варварські правди.
1.45 Державний устрій і право держави Франків. Салічна правда.
1.46 Виникнення єдиної німецької раньофеодальної держави.
1.47 Становлення становопредставницької монархії у країнах Західної Європи.
1.48 Держава і право середньовічної Англії. Велика Хартія Вольностей 1215р.
1.49 Феодальне право середньовічної Франції.
1.50 Буржуазна революція в Англії. Протекторат Кромвеля.
1.51 США. Війна за незалежність. Утворення вільної держави.
1.52 Французька буржуазна революція та утворення буржуазії у Франції.
1.53 Якобінська диктатура та її наслідки.
1.54 Перша імперія та конституція 1799р. у Франції.
1.55 Революція 1848р. у Франції та її наслідки.
1.56 Паризька комуна та її оцінка у сучасній історіографії.
1.57 Третя Республіка у Франції.
1.58 Держава і право Германської імперії.
1.59 Утворення і діяльність політичних партій Великобританії.
1.60 Формування двопартійної системи у США.
1.61 Четверта і П’ята Республіки у Франції.
1.62 Перша світова війна та її наслідки.
1.63 Демократична революція в Німеччині та утворення Веймарської республіки.
1.64 Гітлерівська Германія.
1.65 Повоєнний розвиток Німеччини.
1.66 Європейські держави “народної демократії” (Польща, Болгарія, Румунія та ін.).
1.67 Особливості Японського мілітаризму.
1.68 Утворення незалежних держав у Центральній та Східній Європі в кінці 80-х рр. ХХ століття.

28.12.2014; 22:22
хиты: 4489
рейтинг:0
Гуманитарные науки
история
всемирная история
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2018. All Rights Reserved. помощь