пользователей: 28228
предметов: 12116
вопросов: 227945
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ

I семестр:
» Литвед

2. Порівняння, метафора, уособлення, епітет

Троп - слово вжите у переносному значенні

Порівняння - троп, у якому одне явище зіставляється з іншим за якоюсь спільною для них ознакою. Склад. з двох елементів: те, що порівнюють(предмет) і те, з чим порівнюють(образ).

Розгорнуте порівняння - порівняння, у якому предмет чи образ висловлюється за допомогою кількох слів, речення або кількох речень.

Заперечне порівняння - порівняння,  у я кому на першому місці знаход. образ з часткою "не", а потім йде предмет. Функція: створ. атмосферу фольклору.

Метафора - троп, основанний на подібності двох явищ. Иетаф. близбка до порівняння (двочленний троп), але це одночленний троп, в метаф. є тільке те, з  чим порівнюють.

Уособлення - заміщення живого неживим.

Епітет - худож. означення. Найчастіше вираж. прикметником, але може вираж. ще і іменником, прислівником, дієприкметником, дієприслівником. Окремим різновидом є постійний епітет- означення, яке завжди вживається з певним іменнико (чисте поле, зеленеє жито). Пост. епітет є характерною ознакою усн. народ. творчості. Функція: створ. атмосферу фольклору.


хиты: 1495
рейтинг:+4
Гуманитарные науки
литература
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2018. All Rights Reserved. помощь