пользователей: 30398
предметов: 12406
вопросов: 234839
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ

Хоз. право

1 1 Історія виникнення господарського права.
2 2 Предмет регулювання господарського права.
3 3 Підприємництво як предмет регулювання господарського права: поняття, принципи, обмеження.
4 4 Господарська некомерційна діяльність як предмет регулювання господарського права.
5 5 Метод правового регулювання господарської діяльності.
6 7 Система господарського законодавства.
7 8 Господарсько-правові норми: структура, види.
8 10 Поняття, ознаки та система господарського законодавства
9 12. Поняття господарських відносин та їх відмежування від інших видів правовідносин
10 13. Нормативні акти господарського законодавства: поняття та види
11 15. Проблеми вдосконалення господарського законодавства.
12 18. Джерела господарського права: поняття, види та система.
13 20. Основні прийоми та способи тлумачення господарсько-правових актів.
14 Історія та тенденції розвитку науки господарського права. Спори навколо кодифікації господарського законодавства.
15 Наукові теорії, що обґрунтовують необхідність державного регулювання економіки.
16 Методи та форми державного регулювання господ відносин
17 Конституція та інші нормативнр-правові акти Укр про державний вплив на економіку
18 Поняття та форми держ господ д-сті. Держ замовлення, фінансування
19 Легалізація господ д-сті
20 Порядок реєстрації
21 Порядок державної реєстрації змін в установчі документи та зміни відомостей про суб'єктів господарювання.
22 Порядок держ реєстр припинення юр особи
23 Порядок ліцензування та патентування господарської діяльності.
24 31. Поняття та види суб’єктів господарського права.
25 32. Поняття та види підприємств, теорія "персоніфікації підприємств" ("господарчого органу").
26 33. Установчі документи суб'єктів господарювання.
27 34. Правовий статус державних, в тому числі казенних підприємств.
28 35. Поняття, види та історія виникнення господарських товариств.
29 36. Правовий статус та порядок створення акціонерного товариства.
30 37. Правовий статус товариств з обмеженою та додатковою відповідальністю.
31 38. Правовий статус командитного та повного товариств.
32 39.Правовий статус господарських об'єднань, холдингів.
33 Холдингова компанія
34 40. Правовий статус біржових організацій.
35 41. Правовий статус структурних підрозділів вітчизняних та іноземних підприємств.
36 42. Поняття та види правового режиму майна господарських організацій.
37 43. Право власності в Україні: поняття, підстави виникнення, форми власності та форми права власності.
38 44. Право господарського відання та оперативного управління.
39 45. Право промислової власності в господарських відносинах
40 46. Поняття, функції та види господарських зобов'язань.
41 47. Організаційно-господарські зобов’язання: поняття та види.
42 48. Принципи виконання господарських зобов’язань.
43 49. Поняття, ознаки, види та істотні умови господарського договору.
44 50. Способи забезпечення виконання господарських зобов’язань.
45 51. Форма господарського договору та наслідки її недодержання
46 52. Загальний порядок укладання господарських договорів, зміни та припинення господарських договорів
47 53. Поняття, ознаки та функції господарсько-правової відповідальності.
48 54.Юридичні та фактичні підстави господарсько-правової відповідальності
49 55. Склад господарського правопорушення
50 56. Форми господарсько-правової відповідальності
51 57. Оперативно-господарські санкції, відмежування від інших способів самозахисту цивільних прав
52 58. Штрафні та оперативно-господарські санкції
53 59.поняття та склад збитків, що підлягають стягненню за господарські правопорушення
54 реальні збитки); 2) доходи, які особа могла б реально одержати за звичайних обставин, якби її право не було порушене
55 60. конфіскація та адміністративно-господарський штраф як форми господарсько-правової діяльності
56 Адміністративно-господарські санкції організаційного характеру.
57 Поняття і роль приватизації, державна програма приватизації.
58 Об’єкти та суб’єкти приватизації.
59 Правові способи приватизації та стадії приватизаційного процесу.
60 Порядок оренди державного та комунального майна.
61 Порядок управління державним майном та повноваження відповідних органів.
62 Загальна характеристика антимонопольно-конкурентного законодавства.
63 Антиконкурентні узгоджені дії: поняття та прояви.
64 Домінуюче (монопольне) становище: поняття та види зловживання ним.
65 Антиконкурентні дії органів влади, місцевого самоврядування та адміністративно-господарського управління та контролю: поняття та прояви.
66 71. Недобросовісна конкуренція: поняття та прояви.
67 72 Правове обмеження концентрації суб'єктів господарювання.
68 Санкції за порушення законодавства про захист економічної конкуренції та порядок їх застосування.
69 Поняття та види цін, порядок їх встановлення.
70 75. Система та повноваження державних органів по контролю за цінами.
71 Валютні обмеження в сфері господарювання. Порядок отримання ліцензії на здійснення валютних операцій.
72 Правова природа та порядок укладання (припинення) договору на розрахунково-касове обслуговування (договору банківського рахунку).
73 Форми готівкових розрахунків та порядок касових операцій.
74 Форми безготівкових розрахунків.
75 Акредитивні угоди та механізм акредитивного переказу коштів.
76 81. Поняття та ознаки кредиту, відмежування від позики, позички, лізингу.
77 82. Правова характеристика кредитного договору та його окремих видів.
78 83. Поняття, види та суб’єкти зовнішньоекономічної діяльності.
79 84. Загальні вимоги щодо здійснення зовнішньоекономічної діяльності, заходи тарифного та нетарифного регулювання.
80 85. Антидемпінгові, компенсаційні та спеціальні заходи в сфері ЗЕД.
81 86. Базисні умови зовнішньоекономічних контрактів купівлі-продажу згідно ІНКОТЕРМС: поняття та групи.
82 87. Механізм державного примусу для повернення в Україну валютної виручки від реалізації зовнішньоекономічних контрактів.
83 88. Санкції за порушення законодавства про зовнішньоекономічну діяльність.
84 89. Гарантії прав і законних інтересів іноземних інвесторів.
85 90. Державна реєстрація іноземних інвестицій.
13.06.2016; 05:13
хиты: 1003
рейтинг:0
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2021. All Rights Reserved. помощь