пользователей: 27935
предметов: 11943
вопросов: 221596
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ

81. Поняття та ознаки кредиту, відмежування від позики, позички, лізингу.

Кредит – це економічні відносини між суб’єктами ринку з приводу передачі один одному в тимчасове користування вільних коштів (вартості) на засадах поверненості, строковості, платності (позичальник сплачує %).

Ознаки:

  • позичальниками виступають суб’єкти господарювання, а кредиторами банківські установи
  • гроші надані в позику, використовуються позичальником як капітал (на виробничі потреби)
  • кредит використовується як механізм перерозподілу капіталів у суспільному виробництві та для вирівнювання норм прибутку

Кредитні відносини здійснюються на підставі кредитного договору, що укладається між кредитором і позичальником у письмовій формі. У кредитному договорі передбачаються мета, сума і строк кредиту, умови і порядок його видачі та погашення, види забезпечення зобов'язань позичальника, відсоткові ставки, порядок плати за кредит, обов'язки, права і відповідальність сторін щодо видачі та погашення кредиту.

У сфері господарювання можуть використовуватися банківський, комерційний, лізинговий, іпотечний та інші форми кредиту.

Кредити, які надаються банками, розрізняються застроками користування (короткострокові - до одного року, середньострокові - до трьох років, довгострокові - понад три роки); способом забезпечення; ступенем ризику; методами надання; строками погашення;

Позика і кредит.

За договором кредиту завжди передаються грошові кошти, а за договором позики – не тільки гроші, а й цінні речі, різне майно, а також будь-якої товар;

Кредит передбачає певний термін, на який грошові кошти передаються у тимчасове користування, причому гроші повертаються рівними частинами з певною періодичністю, у той час як договір позики може не відображати терміну повернення боргу;

Кредит передбачає виплату визначеного грошового винагороди кредитору, а позичкодавець може такої премії і не отримати.

 

Позичка і кредит

Від договору позички договір кредиту відрізняється тим, що у користування передаються гроші, що визначені родовими ознаками, а не індиівідуально-визначена річ.

1) річ за договором позички передається лише у користування, тобто користувач не має права визначати долю речі, розпоряджатися нею;

2) договір позички завжди є безвідплатним

3) предметом договору позички не можуть бути грошові кошти;

4) за договором позички, користувач зобов'язаний повернути ту саму річ, яку отримав у користування

Кредит і лізинг

1) У випадку з кредитом позичальник відразу отримує майно, що купується у власність, у випадку з лізингом - в термін, встановлений договором, найчастіше - це після оплати всіх лізингових платежів.

2) Більш гнучкий підхід до графіку лізингових платежів в порівнянні з платежами за кредитом. Договір лізингу може передбачати початок виплат тільки після повної установки і введення в експлуатацію купленого в лізинг устаткування, тобто, коли воно вже фактично почне працювати і приносити дохід. Фактор сезонності

3) Вимоги до позичальника / лізингоодержувачу. Купити що-небудь в лізинг, як правило, простіше, ніж в кредит, оскільки лізингові компанії пред'являють до покупця менше вимог, ніж банки при оцінці платоспроможності позичальника.

Кредитні установи (небанківські фінансові установи) - фінансові установи, які відповідно до закону мають право за рахунок притягнутих коштів надавати фінансові кредити на свій ризик. Відповідно до законодавства України, до небанківських кредитних установ відносяться: Ломбарди; Кредитні союзи; Фінансово-кредитні установи з виключним видом діяльності - надання фінансових кредитів за рахунок власних та/або  залучених коштів. Діяльність з надання фінансових кредитів за рахунок прямо або опосередковано залучених коштів має право здійснювати на підставі відповідної ліцензії тільки кредитна установа, і така діяльність не може поєднуватися з наданням інших видів фінансових послуг.

Кредитування суб'єктів господарювання

1. Для одержання банківського кредиту позичальник надає банкові такі документи: клопотання (заяву), в якому зазначаються характер кредитної угоди, мета використання кредиту, сума позички і строк користування нею; техніко-економічне обґрунтування кредитного заходу та розрахунок економічного ефекту від його реалізації; інші необхідні документи.

2. Для зниження ступеня ризику банк надає кредит позичальникові за наявності гарантії платоспроможного суб'єкта господарювання чи поручительства іншого банку, під заставу належного позичальникові майна, під інші гарантії, прийняті у банківській практиці. З цією метою банк має право попередньо вивчити стан господарської діяльності позичальника, його платоспроможність та спрогнозувати ризик непогашення кредиту.

3.  Кредити надаються банком під відсоток, ставка якого, як правило, не може бути нижчою від відсоткової ставки за кредитами, які бере сам банк, і відсоткової ставки, що виплачується ним по депозитах. Надання безвідсоткових кредитів забороняється, крім випадків, передбачених законом.

 


13.06.2016; 05:13
хиты: 142
рейтинг:0
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2018. All Rights Reserved. помощь