пользователей: 27937
предметов: 11944
вопросов: 221598
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ

Валютні обмеження в сфері господарювання. Порядок отримання ліцензії на здійснення валютних операцій.

 

Валютні обмеження - це система правових, економічних та організаційних заходів, встановлених в законодавчому або адміністративному порядку та спрямованих на обмеження операцій з валютними цінностями. Валютні обмеження включають захо­ди по цільовому регулюванню платежів і переказів за кордон, у тому числі репатріацію прибутку, часткову або повну заборону вільної купівлі-продажу іноземної валюти.

Валютні обмеження як різновид валютної політики переслідують такі цілі:

    вирівнювання платіжного балансу;

    підтримання валютного курсу;

    концентрація валютних цінностей в руках держави для вирішення поточних і стратегічних завдань.

За порушення валютного законодавства на території України передбачено декілька різновидів юридичної відповідальності.

  Головним органом валютного контролю в Україні є НБУ здійснює контроль виконання правил регулювання валютних операцій на території України з усіх питань, не віднесених законодавством до компетенції інших державних органів; НБУ забезпечує здійснення уповноваженими банками функцій валютного контролю відповідно до актів валютного законодавства України.

Державна податкова адміністраціія України здійснює фінансовий контроль валютних операцій, які здійснюються резидентами і нерезидентами на території України. Міністерство зв'язку України здійснює контроль дотримання правил поштових переказів і пересилки валютних цінностей через митний кордон України.Державна митна служба України здійснює контроль дотримання правил переміщення валютних цінностей через митний кордон України.Уповноважені банки здійснюють контроль валютних операцій, які здійснюються резидентами і нерезидентами через ці банки

Крім того, для здійснення валютних операцій декретом передбачений режим ліцензування - отримання від Національного банку України ліцензій (генеральних або індивідуальних) на здійснення окремих валютних операцій. Генеральні ліцензії видаються комерційним банкам і іншим кредитно-фінансовим установам України на здійснення валютних операцій, які не потребують індивідуальної ліцензії. Індивідуальні ліцензії видаються резидентам і нерезидентам на здійснення разових валютних операцій.

Для  отримання ліцензії заявник має подати Національному
банку такі документи:

заяву про видачу ліцензії (додаток 1);виписку  (витяг)  з ЄДР та довідку про взяття на  облік  як
платника   податків
   (для   платників  податків) 

копії сторінок паспорта

довідки уповноважених  банків  з  реквізитами  рахунків,  які
заявник використовуватиме для здійснення валютної операції;

копії  документів,  на  підставі  яких виникли
зобов'язання  в  іноземній  валюті  (договори,   листи,   рахунки)

 

Національний  банк  має  право  запитувати  й  отримувати від
заявника   додаткові  документи  чи  їх  копії,  що  потрібні  для
з'ясування обставин щодо проведення валютної операції.

Строк розгляду Національним банком  документів  заявника
становить  не  більше  25  робочих  днів  і  відлічується  з  дати
звернення. З
додаткові документи, + 10 днів
 

Усі копії документів,  засвідчуються підписом та відбитком його печатки

 

Документи, які   складені   іноземною   мовою,   мають   бути
перекладені на українську мову  [переклад  засвідчується  підписом
особи, яка в установленому законодавством України порядку отримала
офіційний дозвіл на  здійснення  перекладів  (справжність  підпису
перекладача засвідчується нотаріально), або нотаріусом].

Не перекладаються на українську мову документи,  що  складені
російською мовою, а також ті, текст яких викладено іноземною мовою
з одночасним його викладенням українською (російською) мовою.

Не перекладаються  на українську мову документи,  що складені
іноземною мовою,  за умови,  що вони відрізняються  лише  цифровою
інформацією та/або даними щодо конкретних фізичних осіб (прізвище,
ім'я та по батькові особи,  адреса за місцем  її  проживання)  або
юридичних   осіб   (назва,   місцезнаходження)  від  зразка,  який
перекладено з іноземної мови з дотриманням  вимог  абзацу  другого
цього пункту.

Ліцензія оформляється у двох примірниках.

Після подання Національному  банку  документа,  що  засвідчує
внесення  плати  за видачу ліцензії
,  перший примірник ліцензії на
номерному  гербовому  бланку  Національного   банку   надсилається
власнику  ліцензії  або передається йому (уповноваженій ним особі)
під підпис. Другий примірник ліцензії зберігається в Національному
банку.

Копія  першого примірника ліцензії надсилається контролюючому
органу.

Власник  ліцензії  самостійно  або  через  іншу  сторону
валютної операції пред'являє уповноваженим банкам, які зазначені в
ліцензії,   оригінал   ліцензії   та   її  копію  (копія  ліцензії
залишається на зберіганні в уповноваженому банку).

Документи  та  копії  документів,   на   підставі   яких
Національним  банком  була видана ліцензія,  зберігаються згідно з
установленим Національним банком порядком.

Жоден з  цих  документів не може бути використаний для видачі
заявнику іншої індивідуальної ліцензії Національного банку.

 

                


13.06.2016; 05:13
хиты: 222
рейтинг:0
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2018. All Rights Reserved. помощь