пользователей: 27948
предметов: 11956
вопросов: 222061
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ

39.Правовий статус господарських об'єднань, холдингів.

Господарське об'єднання (ГО) - це організаційно оформлена група підприємств, яка створюється з метою координації діяльності своїх учасників, об'єднання їхніх зусиль для вирішення соціальних та економічних завдань

Вимоги до засновників та учасників ГО - наявність статусу юридичної особи

Правовий титул майна ГО - юридичної особи: залежно від положень установчого документа ГО - право господарського відання чи право оперативного управління (ст. 123 ГК)

Управління ГО:
а) вищий орган - збори повноважних представників учасників
б) виконавчий орган (зазвичай ко­легіальний на чолі з його головою - генеральним директором або одноособовим): здійснює управління поточною діяльністю ГО відповідно до його установчого документа; здійснення управління поточною діяльністю ГО може бути доручено одного з підприємств (головного підприємства ГО) відповідно до умов установчого документа ГО

Тяжіння до монополізму, що зумовлює необхідність отримання згоди Антимонопольного комітету на створення ГО (у передбачених законом випадках) та здійснення цим органом контролю за функціонуванням ГО

Види обєднань за правовим режимом членства учасників в обєднаннях: договірні і статуні (Основною відміннітю є принцип добровільного членства у договірному) обєднання, які класифікуються також залежно від форми власності їх учасників: державні, недержавні, змішані.

статутні об'єднання діють на підставі затверджених засновниками статутів, тобто не мають установчих договорів. Отже, предмет і цілі їхньої діяльності визначають власники (уповноважені органи), а не самі члени об'єднань;

Договірні:
1. Корпорації – обєеднання, які створюються підприємствами будь-якої форми власності на основі поєднання спільних виробничих, наукових у комерційних інтересів ті централізованого управління діяльністью.
2. Асоціації – договірні обєеднання, які створюються учсниками з метою кординації їхньої діяльності (узгодження дій по номенклатурі товарів, цінах та маркетингу. Координація не вимагає централізації управління підприємствами

До статутних належать:
1. Концерни – обєднання промислових, транспортних підприємств, наукових організацій, які створюються на умовах повної фінансової залежності членів обєднання від одного або групи підпрємств. Фінансовою залежністю обумовлено те, що в концерні застосовується найбільш високий ступінь централізації управлінських функцій і повноважень підприємств концерну.

Концерн (нем. der Konzern) — финансово-промышленная группа компаний разных отраслей промышленности, что и отличает её от других форм объединений

Державні і комунальні господарські обєднання – обєднання підприємств відповідної форми власності,які утворюються переважно у формі корпорації або концерну. (хоч за законом це договірні об'єднання).

2. Консорціумитимчасові статуні обєднання промислового та банківського капіталу для досягнення статуної мети. Консорціуми, за загальним правилом, створюються для реалізації певних інвестиційно-будівельних проектів (програм).

 


13.06.2016; 05:13
хиты: 60
рейтинг:0
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2018. All Rights Reserved. помощь