пользователей: 27937
предметов: 11943
вопросов: 221596
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ

32. Поняття та види підприємств, теорія "персоніфікації підприємств" ("господарчого органу").

Підприємство - самостійний суб'єкт господарювання, створений для задоволення суспільних та особистих потреб шляхом систематичного здійснення господарської діяльності.

Підприємство є основним субєктом господарських відносин, основною економічною категорією. Це первинний осередок господарської системи; колектив робітників та службовців, «економічна єдність, в якій поєднуються і координуються людські та матеріальні фактори господарської діяльності»; обєкт приватного права – певний майновий комплекс, сукупність матеріальних і нематеріальних елементів.
 

Процес відокремлення підприємства був витлумачений окремими західними дослідниками як поява нового суб'єкта цивільного права, що витісняє підприємця. Творці і прихильники теорії “персоніфікації підприємства” бачать у власникові підприємства лише “першого слугу підприємства”. Підприємство має свої власні інтереси, відмінні від інтересів його власника, і останній змушений поступитися частиною своїх благ для забезпечення належного функціонування підприємства. Правомочності власника підприємства є скоріше теоретичними, тому що численні законодавчі обмеження, насамперед податкові, утрудняють використання майна підприємства його власником на свій розсуд. Практична мета цієї теорії — обмежити відповідальність власника підприємства за борги останнього розмірами майна самого підприємства.

Основні ознаки підприємства:
1. субєкт господарювання
2. самостійний учасник господарських відносин
3. створюється компетентним органом державної влади або органом місцевого самоврядування, або інш. субєктами
4. метою створення є задоволення суспільних та особистих потреб
5. систематичне здійснення виробничої, науково-дослідницької та іншої господарської діяльності

Залежно від МЕТИ розрізняють комерційні та некомерційні підприємства.
Комерційні: здійснюють підприємницьку діяльність, що здійснюється для досягнення економічних і соціальних результатів та для одержання прибутку (ч2 ст.3 ГКУ)
Приклад: приватні, іноземні п-ва, та п-ва з інзоемними інвестиціями, комунальні комерційні п-ва, господарські товариства.
Діяльність некомерційних підприємств спрямована на створення і підтримання необхіжних матеріально-технічних умов їх функціонування, що здійснюється за участі або без участі субєктів господарювання (ч3ст3 ГКУ) Такими є казенні там комунальні некомерційні підприємства.

ГКУ виділяє підприємства залежно від форми власності:
1) приватні, що засновуються юридичними або фізичними особами на основі їх приватної власності
2) колективні – виробничі кооперативи, підприємства споживчої кооперації, підприємства громадських та релігійних організацій та інш.
3)державні та казенні
4) комунальні
5) п-ва, засновані на змішаній власності.

Залежно від способу утворення виділяють унітарні та корпоративні підприємства. Головною їх відмінністю є неподільність статутного капіталу унітарних та подільність статутного капіталу корпоративних підприємств на частки.
 

Залежно від кількості працюючих та обсягу валового доходу від реалізації продукції за рік визначаються:
- малі ( < 50 працюючих за рік; <  70 млн грн валовий дохід за рік)
- великі ( більше 250 ос.; 100 млн грн валовий дохід за рік)
- середні: усі інші п-ва.

 


13.06.2016; 05:13
хиты: 136
рейтинг:0
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2018. All Rights Reserved. помощь