пользователей: 30398
предметов: 12406
вопросов: 234839
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ

держекз3

1 60.Правозастосовні акти: поняття й види. Прості та складні правозастосовні акти.
2 61.Поняття і призначення тлумачення права. Прийоми тлумачення права.
3 62.Офіційне тлумачення права. Інтерпретаційні акти і їх види.
4 63. Поняття прогалини у праві. Дійсні і уявні прогалини в праві. Усунення і подолання прогалин у праві.
5 64.Поняття і види правової поведінки . Юридично нейтральна поведінка.
6 65.Правомірна поведінка . Типологія правомірної поведінки . Законослухняна поведінка.
7 66.Кодіфікація і інкорпорація , їх співвідношення і різновиди .
8 67.Склад правопорушення . Вина і винність .
9 68.Понятття і види правопорушень . Зловживання правом.
10 69 . Юридична відповідальність . Види юридичної відповідальності .
11 70 . Штрафна і право відновлювальна відповідальність : поняття та призначення .
12 71 . Державно-правовий примус. Заходи державного примусу: юридична відповідальність , заходи захисту , профілактичні заходи.
13 72.Поняття держави . Сильна і слабка держава . Держава і громадянське суспільство.
14 73.Суверенітет держави . Зовнішній і внутрішній суверенітет держави. Держава і наддержавні утворення.
15 Сучасна і досучасна держава. Ознаки сучасної держави.
16 Державна влада. Єдність і поділ влади. Гілки державної влади у сучасній Україні.
13.05.2015; 22:27
хиты: 2738
рейтинг:0
Профессии и Прикладные науки
право
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2021. All Rights Reserved. помощь