пользователей: 30398
предметов: 12406
вопросов: 234839
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ

дерекзм2

1 Типологія держави: формаційний, цивілізаційний і технократичний підходи.
2 77. Поняття механізму держави. Механізм держави і державний апарат.
3 Законодавча влада та її функції. Делеговане законодавство.
4 79. Судова влада і здійснення правосуддя. Піднесення судової влади.
5 Виконавча влада та її механізм. Центральні та місцеві органи виконавчої влади.
6 Державне управління і місцеве самоврядування. Система місцевого самоврядування в Україні.
7 Держава в політичній системі суспільства. Держава і групи тиску (лобі).
8 83. Конституційна держава та її характерні риси. Конституційна і правова держава.
9 84. Концепція соціальної держави. Україна як соціальна держава.
10 85. Концепції правової держави і верховенства права. Україна як правова держава.
11 Державні органи та їх класифікація. Центральні і місцеві державні органи.
12 87. Номенклатура функцій держави . Функції держави і державні послуги.
13 88. Державна служба. Проходження державної служби.
14 89. Форми сучасної держави. Форма правління , форма державного устрою і державний режим.
15 90.Армія как інститут сучасної держави . Армія і військове право в Україні.
16 Податки і податкова функція сучасної держави. Проблема ефективності податкової політики в Україні.
17 92. Аграрна політика сучасної держави. Захист прав сільськогосподарського виробника в Україні .
18 93. Інноваційна політика сучасної держави. Особливості інноваційної політики в Україні.
19 94. Контрольна влада в сучасній державі та її інститути. Інститут омбудсмена (народного правозахисника) і його особливості.
20 Демократичний і бюрократичний принципи организації держави. Бюрократі я и бюрократизм в здійсненні державної влади.
21 Елітарний характер держави. Специфіка формування юридичної еліти в Україні. Юридична освіта та юридична еліта.
22 97. Держава і церква. Світська і теократична держава.
23 98.Екологічна політика держави. Екологічна держава. Екологізація законодавства .
24 Етика і естетика держави. Образ держави та іміджева політика.
14.05.2015; 00:41
хиты: 6408
рейтинг:+1
Профессии и Прикладные науки
право
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2021. All Rights Reserved. помощь