пользователей: 30398
предметов: 12406
вопросов: 234839
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ

державний іспит

1 1. Система юриспруденції. Розвиток традиційних юридичних наук. Нові сфери юриспруденції.
2 2. Об’єкт, предмет та мета юриспруденції. Правознавство та державознавство.
3 3. Зміст методології юриспруденції: концептуальні ідеї, методологічні принципи, підходи та методи.
4 4. Теорія держави і права як загальнотеоретична юриспруденція. Функції загальнотеоретичної юриспруденції.
5 5. Мононорми та походження права. Конфліктне призначення права.
6 6. Первісне і похідне походження держави. Неолітична революція та походження держави.
7 7. Співвідношення держави і права. Етатистська і правова держава.
8 8. Догматичний (формально-логічний) метод у юридичній теорії та практиці.
9 9. Герменевтичний підхід у юриспруденції. Мистецтво інтерпретації та розуміння у правовій сфері.
10 10. Юридична антропологія та її призначення. Право в людині - людина у праві.
11 11. Право в системі соціального регулювання. Нормативне, ненормативне та індивідуальне регулювання.
12 12. Нормативний, соціологічний і філософський підходи до права. Визначення права.
13 13. Правові системи. Національні, інтегративні та міжнародні правові системи.
14 14.Законодавче (статутне) право.
15 15 .Прецедентне право. Прецедент в англійскому і американському праві.
16 16. Релігійні правові системи. Канонічне право в Україні.
17 17. Компаративістика, її роль у вивченні правової реальності.
18 18.Філософія права як сфера юриспруденції. Галузі філософії права.
19 19.Соціологія права. Правова соціалізація. Суспільна думка про право.
20 20.Діалог правових культур. Правова акультурація и декультурація. Рецепція права.
31.03.2015; 01:59
хиты: 1539
рейтинг:0
Профессии и Прикладные науки
право
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2021. All Rights Reserved. помощь