пользователей: 30398
предметов: 12406
вопросов: 234839
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ

юридична служба в пфу

1 1.Поняття та зміст предмета спецкурсу та його система
2 Поняття правової роботи, юридична служба
3 Напрямки правової роботи
4 Підходи до визначення змісту правової роботи.
5 5. Визначення юридичної служби.
6 6. Історія організації та діяльності юридичної служб
7 7. Організаційні форми юридичної служби.
8 8. Нормативне регулювання правової роботи та діяльності юридичної служби.
9 9. Форми та види правового обслуговування.
10 10. Види та правовий статус суб’єктів правової роботи.
11 11. Структурні підрозділи Пенсійного фонду, як суб’єкти правової роботи.
12 12. Особливості юридичного обслуговування в Пенсійному фонді України.
13 Загальна характеристика принципів правової роботи.
14 14. Планування як інструмент підвищення організаційного рівня роботи та її результативності: поняття та види планів.
15 Управління правовою роботою та система методів управління.
16 16. Поточне та перспективне планування, контроль за виконанням планів.
17 17. Тематичні плани роботи. Особливості їх складання в ПФУ.
18 18. Взаємодія юридичної служби з іншими структурними підрозділами в управліннях ПФУ.
19 19. Єдність роботи як один з основних принципів правової роботи.
20 20. Сутність принципу координації правової роботи.
21 21. Функціональна відповідальність як принцип діяльності юридичної служби.
22 Організаційні принципи діяльності юридичної служби.
23 23. Поняття та зміст договірної роботи у Пенсійному фонді.
24 24. Етапи договірної роботи.
25 25. Організація виконання договорів та контроль за їх виконанням
26 26. Загальна характеристика нормативних актів, що регулюють майнові договори.
27 Особливості договірної роботи в Пенсійному фонді України.
28 Правове регулювання тендерних закупівель.
29 29. Задачі та організація проведення претензійно-позовної роботи в ПФУ.
30 Особливості методичного керівництва правовою роботою в Пенсійному фонді України.
31 31. Організаційні форми проведення претензійно-позовної роботи.
32 32.Функції юридичної служби у здійсненні позовної роботи.
33 33.Особливості претензійно-позовної роботи у Пенсійному фонді України.
34 34. Основні вимоги, що пропонуються до документів правового характеру у сфері управління.
35 35. Форми та види правових документів у сфері управління.
36 36. Порядок складання та прийняття документів правового характеру у сфері управління.
37 37. Розробка локальних правових актів.
38 38. Правовий контроль за діяльністю посадових осіб підприємства
39 39. Правова пропаганда та особливості її проведення в Пенсійному фонді.
40 40.Участь юридичної служби Пенсійного фонду у вирішенні конфліктів.
41 41. Участь юридичної служби у вирішенні конфліктів за участю державних органів (податкові, контрольно-ревізійні служби, органи прокуратури тощо).
42 42. Участь юридичної служби у вирішенні трудових спорів у Пенсійному фонді України.
43 Професійний рівень і ділові якості юрисконсульта.
44 44. Статус спеціалістів Пенсійного фонду України та підстави відповідальності за порушення корупційного законодавства.
45 45. Загальна характеристика Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції».
46 46. Загальна характеристика пенсійного законодавства та його значення при розгляді судових справ у Пенсійному фонді України.
47 47. Аналіз практики розгляду Європейським судом справ з питань застосування в Україні пенсійного законодавства.
48 48. Юридична служба за кордоном.
49 задачі для юриста консультанта.
50 Задача 1.
14.05.2015; 01:05
хиты: 9413
рейтинг:0
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2021. All Rights Reserved. помощь