пользователей: 30398
предметов: 12406
вопросов: 234839
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ

міжнародна економіка

1 1.Баланс поточних операцій і його структура.
2 2 Баланс руху капіталів і його структура.
3 3.Безготівкові міжнародні розрахунки.
4 4.Валютний ринок.
5 5.Варіанти валютної політики.
6 6.Виграш від міжнародної торгівлі.
7 7.Види протекціонізму
8 8. Внутрішній, національний, світовий ринок та світове господарство.
9 9. Головні ознаки світової економіки.
10 10. Групи країн за методикою ООН.
11 11. Економічні інститути, які регулюють міжнародну торгівельну політику.
12 12. Етапи розвитку регіональної інтеграції і їх характеристика.
13 13 Етапи розвитку світового господарства
14 14.Євровалюта.
15 15. Зовнішня заборгованість.
16 16.Інструменти торгової політики.
17 17.Класифікація країн за методикою Світового банку.
18 18.Класифікація країн за ступенем відкритості світовому ринку.
19 19.Класифікація міжнародної торгівлі послугами.
20 20.Класифікація міжнародної торгівлі товарами.
21 21.Класифікація форм міжнародного руху капіталу.
22 22.Конкуренція на сучасному світовому ринку товарів і послуг.
23 23. Контракти на керівництво і «під ключ» як види міжнародного бізнесу.
24 24.Критерії виділення підсистем в світовому господарстві.
25 25. Ліцензування як вид міжнародного бізнесу.
26 26.Методи міжнародної торгівлі.
27 27.Митний тариф.
28 28.Міжнародна інвестиційна діяльність.
29 29. Міжнародний кредит як міжчасова торгівля.
30 30.Міжнародний поділ праці. Міжнародна кооперація та спеціалізація.
31 31.Міжнародний ринок позичкового капіталу.
32 32.Міжнародний рух капіталу.
33 33.Міжнародні економічні відносини.
34 34.Міжнародні розрахунки.
35 35.Місце і роль міжнародної торгівлі в системі МЕО.
36 36.Наслідки міжнародної трудової міграції для країни-донора.
37 37.Наслідки міжнародної трудової міграції для приймаючої країни.
38 38.Наслідки ПІІ для країни-інвестора.
39 39. Наслідки ПІІ для приймаючої країни.
40 40.Нетарифні інструменти торгової політики і їх характеристика.
41 41. Основні етапи розвитку міжнародної трудової міграції.
42 42. Основні моделі інтеграції у Латинській Амеріці.
43 43. Основні показники розвитку світової економіки
44 44. Основні суб’єкти міжнародної економіки.
45 45. Особливості нових товарних форм
46 46.Особливості розвитку інтеграційних процесів в Європі.
47 47.Особливості ціноутворення в міжнародній торговій практиці.
48 48. Підходи до уникнення дефіциту платіжного балансу.
49 49. Платіжний баланс і його структура.
50 50.Позитивні та негативні наслідки міжнародної трудової міграції.
51 51.Поняття валютних відносин і світової валютної системи.
52 52. Поняття міжнародної економічної інтеграції.
53 53.Попит та пропозиція валюти.
54 54. Порівняльна характеристика прямих і портфельних інвестицій.
55 55. Принципи Бреттон-Вудської валютної системи.
56 56.Принципи та функції міжнародного кредиту.
57 57. Принципи Ямайської валютної системи.
58 58. Причини міграції.
59 59. Протекціонізм: доводи «за» і «проти».
60 60.Рахунок «офіційних резервів».
61 61. Регулювання міжнародних міграційних процесів. МОП.
62 62.Свобода торгівлі: доводи «за» і «проти».
63 63. Синдиковані кредити.
64 64. Система «Золотого стандарту» і її характеристики.
65 65. Система показників розвитку міжнародної торгівлі.
66 66. Специфіка проблем міжнародного маркетингу.
67 67. Специфічні риси африканських інтеграційних процесів.
68 68. Специфічні риси міжнародної торгівлі.
69 69. Спільне підприємство як вид міжнародного бізнесу.
70 70. Структура міжнародного ринку позичкового капіталу.
71 71. Структура світової економіки.
72 72.Суб’єкти та об’єкти міжнародних економічних відносин.
73 73.Сутність валюти. Види валют.
74 74.Сутність і види валютних курсів.
75 75.Сутність і види міжнародного кредиту.
76 76.Сутність і економічна природа міжнародної трудової міграції.
77 77.Сутність і мотивація міжнародного бізнесу.
78 78. Сутність і основні напрямки торгової політики.
79 79.Сутність і специфіка міжнародного менеджменту.
80 80. Сучасне світове господарство
81 81. Теорії міжнародної торгівлі.
82 82. Технологічний трансфер і його роль для суб’єктів МЕВ.
83 83. Типи ПІІ
84 84. ТНК. Критерії транснаціональності корпорації
85 85.Україна в міжнародних міграційних процесах.
86 86.Фактори, що впливають на валютний курс.
87 87.Форми міжнародної торгівлі.
88 88.Форми та напрями міжнародної трудової міграції.
89 89. Франчайзинг як вид міжнародного бізнесу
90 90. Цілі та функції НАФТА.
19.12.2014; 23:50
хиты: 5020
рейтинг:0
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2021. All Rights Reserved. помощь