пользователей: 28216
предметов: 12109
вопросов: 227655
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ

Задача 1.

Оскільки розділ «Предмет договору» може бути приводом для можливої недобросовісної поведінки контрагента, слід перевіряти наявність неточностей навмисно внесених партнером. Так, відповідно до умов контракту установі слід було поставити партію автомобілів у кількості 5 штук. При цьому було зазначено тип, загальні параметри: об’єм двигуна, рік випуску.

Проаналізуйте недоліки цього контракту та внесіть пропозиції щодо доповнення розділу «Предмет договору».

Недоліки:

Загальна кількість товару за асортиментом, сортаментом, номенклатурою визначається у спеціальному документі – специфікації за згодою сторін (ст. 266 ГК України), а відповідно до ст. 669 ЦК України ЦК України вона може бути погоджена і шляхом встановлення в договорі. Якість товару має бути засвідчена належним товаросупровідним документом і має відповідати умовам договору, вимогам щодо якості, передбаченим стандартам, технічним умовам, іншій технічній документації та законодавству, а в разі погодження сторонами зразку чи опису – відповідно, зразку чи опису (ст. 673 ЦК України, ст. 268 ГК України).

На мою думку,  розділ «Предмет договору» необхідно доповнити такими характерними ознаками, як:

  • Колір
  • Марка
  • Якість
  • Пробіг

Задача 2.

Умовами договору підряду на ремонт приміщення управління Пенсійного фонду України було передбачено, що зазначена робота буде виконана на власний розсуд підрядника. Після закінчення ремонту, Управління звернуло увагу на неякісну роботу, завищення цін  на будівельні матеріали. Оскільки претензії Управління не були задоволені, справа щодо стягнення зайво сплачених коштів направлена до суду. У засіданні було з’ясовано, що робота була виконана третіми особами.

Проаналізуйте ситуацію. Складіть частину договору «права та обов’язки підрядника».

Хто є належним відповідачем у даній справі?

Стаття 838. Генеральний підрядник і субпідрядник

1. Підрядник має право, якщо інше не встановлено договором, залучити до виконання роботи інших осіб (субпідрядників), залишаючись відповідальним перед замовником за результат їхньої роботи. У цьому разі підрядник виступає перед замовником як генеральний підрядник, а перед субпідрядником - як замовник.

2. Генеральний підрядник відповідає перед субпідрядником за невиконання або неналежне виконання замовником своїх обов'язків за договором підряду, а перед замовником - за порушення субпідрядником свого обов'язку.

Замовник і субпідрядник не мають права пред'являти один одному вимоги, пов'язані з порушенням договорів, укладених кожним з них з генеральним підрядником, якщо інше не встановлено договором або законом.

Стаття 857. Якість роботи

1. Робота, виконана підрядником, має відповідати умовам договору підряду, а в разі їх відсутності або неповноти - вимогам, що звичайно ставляться до роботи відповідного характеру.

Стаття 858. Відповідальність підрядника за неналежну якість роботи

1. Якщо робота виконана підрядником з відступами від умов договору підряду, які погіршили роботу, або з іншими недоліками, які роблять її непридатною для використання відповідно до договору або для звичайного використання роботи такого характеру, замовник має право, якщо інше не встановлено договором або законом, за своїм вибором вимагати від підрядника:

1) безоплатного усунення недоліків у роботі в розумний строк;

2) пропорційного зменшення ціни роботи;

3) відшкодування своїх витрат на усунення недоліків, якщо право замовника усувати їх встановлено договором.

Щодо прав та обов’язків підрядника то він має право замість усунення недоліків роботи, за які він відповідає, безоплатно виконати роботу заново з відшкодуванням замовникові збитків, завданих простроченням виконання. У цьому разі замовник зобов'язаний повернути раніше передану йому роботу підрядникові, якщо за характером роботи таке повернення можливе.

Отже, належним відповідачем є підрядник від. До ст. 838.

 

Задача 3.

Складіть договір на перевезення партії комп’ютерів. Які основні умови повинні бути при складенні зазначеного виду договору?

Цей вид договорів укладається, як і інші господарські договори, в письмовій формі, до якої ставляться спеціальні вимоги. Так, згідно з ч. 2 ст. 307 ГК та ч. З ст. 909 ЦК України, укладення договору перевезення вантажу підтверджується складенням транспортної накладної (коносамента або іншого документа, встановленого транспортними кодексами (статутами). Перевізник зобов'язаний забезпечувати вантажовідправників бланками перевізних документів згідно з правилами здійснення відповідних перевезень.

Умовами договору перевезень є:

предмет договору - надання послуг перевезення вантажу, для чого перевізник зобов'язаний надати транспортні засоби під завантаження у передбаченні договором строк (ч. 1 ст. 917 ЦК України), а відправник повинен пред'явити у встановлений строк призначений для перевезення вантаж у належній тарі та/або упаковці, замаркований відповідно до встановлених вимог (ч. 2 ст. 917 ЦК України).

умови перевезеним вантажу зазвичай є специфічними (передбачаються транспортними кодексами (статутами) чи на їх підставі - договором; зміна цих умов вантажовідправником можлива з дотриманням встановленого згаданими правовими документами порядку (ч. 1 ст. 309 ГК України); проте перевізник (незалежно від виду транспортного засобу) зобов'язаний повідомити одержувача про прибуття вантажу на його адресу; одержувач зобов'язаний прийняти вантаж, який прибув на його адресу (ч. 1 ст. 310 ГК України);

провізна плата (ст. 916 ГК України) встановлюється за погодженням сторін, якщо інше не встановлено актами законодавства; перевезення вантажу транспортом загального користування зазвичай здійснюється за встановленими тарифами. Робота чи послуги, що виконуються на вимогу власника (володільця) вантажу і не передбачені тарифами, оплачуються додатково за домовленістю сторін;

завантаження та вивантаження вантажу (ст. 918 ЦК України) здійснюється відправником чи перевізником відповідно до домовленості сторін, якщо інше не передбачено транспортними кодексами та статутами;

строки доставки вантажу передбачаються в договорі за домовленістю сторін

відповідальність за порушення сторонами договірних зобов'язань:

відшкодування збитків (ст. 224-229 ГК України, статті 923, 924. 1166 ЦК України); штрафні санкції/неустойка, передбачені законом (ч. 2 ст. 231 ГК України, інші акти законодавства) та договором перевезення вантажу (встановлюються за домовленістю сторін);

 

Задача 4.

За умовами договору на виконання будівельних робіт було передбачено розмір та умови оплати в цілому за проведену роботу. Сума договору складала 3000 гривень. Оскільки договір підготовлено безпосередньо виконавцем робіт, у тексті було передбачено, що розрахунок по закінченню буде проведено згідно виставленого рахунку.

Крім цього, у договорі було також передбачено оплату додаткових витрат, що привело до того, що сума договору замість 3000 гривень склала 5500 гривень.

Яка помилка юристів привела до збільшення суми договору? Які умови необхідно передбачити у договорі з метою недопущення збільшення його суми у цьому випадку?

Ст875 ЦК Загальна сума цього Договору визначається на підставі підписаної Договірної ціни (Додаток №1).

Остаточна сума цього Договору, не підлягає додатковому узгодженню Сторонами в процесі виконання робіт згідно проектно-кошторисної документації.

Зміна обсягів, та/або матеріалів та/або обладнання, вказаних у кошторисному розрахунку, можлива у разі внесення Замовником змін до робочого проекту або дизайн-проекту, а також при появі робіт та витрат, які було неможливо передбачити на стадії розробки проекту, та погодження договірної ціни, та робіт які можуть виникнути при погодженні проекту з зацікавленими організаціями, та оформляється додатковою угодою до цього Договору.

Ціна договору визначається згідно кошторису (ст. 877, 844 ЦК України).

У разі  незгоди  з окремими умовами договору підряду сторона, яка одержала його проект,  складає протокол розбіжностей,  про  що робить  застереження до договору,  та у двадцятиденний строк подає другій стороні  два  примірники  протоколу  розбіжностей  разом  з підписаним договором підряду.

21. Договірна ціна у договорі підряду визначається на  основі кошторису як  приблизна  або  тверда.  Договірна  ціна  вважається твердою, якщо інше не встановлено договором.

23. У разі виникнення обставин,  що  зумовлюють  необхідність значного  підвищення  приблизної  договірної  ціни  (більше ніж це визначено договором підряду), підрядник зобов'язаний в установлені договором підряду   строки   повідомити  про  це  замовника.  Якщо підрядник не  повідомив  у  встановленому  порядку  замовника  про необхідність підвищення договірної ціни, він зобов'язаний виконати роботи без відшкодування додаткових витрат.

     24. Тверда  договірна  ціна  може  коригуватися   тільки   за взаємною  згодою  сторін.  У  разі  підвищення підрядником твердої договірної ціни, не передбаченого договором підряду, всі пов'язані з цим витрати, якщо інше не встановлено законом, несе підрядник.

 

Задача 5.

Стаж державного службовця, який помер у 2003 році, складає 25років. У зв’язку з наявністю 2-ох утриманців була призначена пенсія у розмірі 90% заробітної плати померлого. У жовтні 2005 року одній дитині, яка навчається у вищому навчальному закладі, виповнилося 23 роки. Який розмір пенсії по втраті годувальника буде призначено

на одну дитину з листопада 2005 року?

Стаж державного службовця, який помер у 2002 році складав 15 років, у зв’язку з цим пенсія на одного утриманця була призначена у розмірі 85% його заробітної плати. У зв’язку з підвищенням заробітної плати державним службовцям у вересні 2005 року була надана довідка для перерахунку пенсії. Який відсоток буде враховано при перерахунку пенсії?

Оскільки в обох випадках були до суду надані скарги на неправомірні дії управлінь Пенсійного фонду України, складіть на ім’я судді пояснення щодо застосування ст. 37 Закону України «Про державну службу» з питання перерахунку пенсії по втраті годувальника.

У разі смерті особи у період перебування на державній службі за наявності у померлого годувальника стажу державної служби не менше 10 років непрацездатним членам сім'ї померлого годувальника, які були на його утриманні (при цьому дітям - незалежно від того, чи були вони на утриманні померлого годувальника), призначається пенсія у зв'язку з втратою годувальника на одного непрацездатного члена сім'ї у розмірі 70 відсотків суми заробітної плати померлого годувальника, з якої було сплачено єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, а до 1 січня 2011 року - страхові внески на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, а на двох і більше членів сім'ї - 90 відсотків. До непрацездатних членів сім'ї належать особи, зазначені у статті 36 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування"

Стаття 37-1. Порядок і умови перерахунку пенсій державних службовців 

     У разі підвищення розміру заробітної плати працюючим державним службовцям, а також у зв'язку із набуттям особою права на пенсійне забезпечення державного службовця за цим Законом відповідно здійснюється перерахунок раніше призначених пенсій.

     Перерахунок пенсії здійснюється виходячи із сум заробітної плати, на які нараховуються страхові внески на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування працюючого державного службовця відповідної посади та рангу на момент виникнення права на перерахунок пенсії. 

 

Задача6.

Одним з місцевих судів прийнято рішення про призначення пенсії за віком гр-ну Б. на пільгових умовах відповідно до ст. 13 ЗаконуУкраїни «Про пенсійне забезпечення» за Списком 2 як електрозварювальнику. До розгляду справи в суді управлінням Пенсійного фонду було відмовлено в призначенні пенсії, оскільки записи в трудовій книжці про пільгову роботу перевіркою документів безпосередньо на підприємстві не були підтверджені.

У судове засідання були запрошені свідки, які підтвердили, що гр-н Б. дійсно працював електрозварювальником. На підставі цього було прийняте рішення про призначення пільгової пенсії.

Проаналізуйте зазначене рішення та назвіть основні помилки, які привели до прийняття незаконного рішення. Складіть апеляційну скаргу.

ПОРЯДОК   підтвердження наявного трудового стажу для  призначення пенсій за відсутності трудової    книжки або відповідних записів у ній 
     1. Основним документом, що підтверджує стаж роботи, є трудова книжка.      За відсутності трудової книжки або відповідних записів у  ній трудовий стаж   встановлюється   на  підставі   інших  документів, виданих за місцем роботи,  служби,  навчання,  а  також  архівними установами.      2. У разі коли документи про трудовий  стаж  не  збереглися, підтвердження  трудового  стажу  здійснюється  органами Пенсійного фонду на підставі показань свідків. 


 Особливості підтвердження трудового стажу окремих категорій працівників 

  20. У   тих   випадках,   коли  в  трудовій  книжці  відсутні відомості, що визначають право на пенсії на пільгових  умовах  або за вислугу  років,  установлені для окремих категорій працівників, для підтвердження   спеціального   трудового   стажу   приймаються уточнюючі   довідки   підприємств,  установ,  організацій  або  їх правонаступників  (додаток  N  5). 

     У довідці має бути вказано:  періоди роботи, що зараховуються до спеціального стажу;  професія або посада;  характер виконуваної роботи; розділ,  підрозділ,  пункт,  найменування  списків  або їх номери, куди  включається  цей  період  роботи; первинні документи за час   виконання  роботи,  на  підставі  яких  видана  зазначена довідка.

 

Задача 7.

Місцевим судом 13.08.2000 р. були задоволені позовні вимоги гр-на Т. на загальну суму 15700 грн. (у тому числі 8000 грн. моральної шкоди) до управління соціального захисту.

Сума боргу 7700 грн., на думку позивача, склалась з 01.12.89 по 23.07.90 р., коли він, пенсіонер за віком, працюючи юристом в банку,не отримав за цей період пенсію.

Які порушення були допущені судом при розгляді справи? У чому полягає зміст зворотної сили закону? Яке рішення повинен був винести суд?

ЗУ « Про пенсіне забезпечення громадян в СРСР» від 15.05.90 р

   Стаття 7. Звернення за призначенням пенсії

   Звернення   за   призначенням  пенсії  може  здійснюватись  у  будь-який  час  після  виникнення  права  на пенсію, без обмеження будь-яким строком. При цьому  пенсії  за  віком  і по інвалідності призначаються незалежно від того,  припинено роботу на час звернення за  пенсією чи  вона продовжується.  Пенсії за вислугу років призначаються при залишенні роботи, яка дає право на цю пенсію. ( ця стаття залишилась і в законі «Про пенсійне забезпечення»

ЗУ «Про пенсійне забезпечення» 1991 р.

Стаття 104. Оскарження рішень органу, який призначає пенсії

     Скаргу на рішення органу, який призначає  пенсії,  може  бути подано до  районної  (міської)  Ради  народних  депутатів  або  до  районного (міського) народного суду.

Стаття 81. Органи, що призначають пенсії

     Призначення пенсій  і  оформлення  документів  для їх виплати  здійснюється органами Пенсійного фонду України.

ЗВОРОТНА СИЛА ЗАКОНУ - - поширення дії закону на випадки, що мали місце до набуття ним чинності. Згідно із зак-вом України закон, як правило, зворотної сили не має, тобто не поширюється на правовідносини, які виникли до його видання. До конкр. факту чи випадку необхідно застосовувати закон, який діяв у момент, коли трапився цей випадок або мав місце даний факт. Це правило відтворює сталість у відносинах між суб'єктами права, впевненість гр-н у стабільності їх правового становища, в міцності правопорядку. Тільки як виняток законові іноді надається зворотна сила, що окремо застерігається у самому законі або в акті про введення його в дію

Порушення: позов повинен подаватись до Пенсійного Фонду ,  а не до управління соціального захисту,  термін позовної давності напевно був пропущений ЦК УРСР 1963 року

Стаття 71. Загальний строк позовної давності

Загальний строк для захисту права за  позовом  особи,  право якої порушено (позовна давність), встановлюється в три роки.

Задача 8.

Гр-ка Ш. звернулась до суду із скаргою на неправомірні дії управління Пенсійного фонду у зв’язку з відмовою в призначенні пенсії як державному службовцю. До стажу державної служби управлінням не було враховано роботу в Міністерстві юстиції Молдови з 18.02.1975 по 01.07.1976 р. (консультантом). Знов була прийнята на роботу 05.07.1976 р. на цю ж посаду, але вже за сумісництвом. Звільнилась із зазначеної посади 03.07.1980 р. Згідно трудової книжці в цей період працювала юристом на різних підприємствах.

Судом скарга була задоволена. При цьому в рішенні суду було зазначено його негайне виконання.

Які, на Ваш погляд, не враховані судом обставини? Чи вбачаються у даному випадку підстави для подання апеляційної скарги Управлінням ПФУ?

Додаток  до Порядку обчислення  стажу державної служби 
 ПЕРЕЛІК  державних   органів  колишніх  УРСР  та  інших  республік,  а  також  колишнього СРСР,  період  роботи в яких на посадах керівних   працівників  і  спеціалістів зараховується до стажу державної служби 
ЗАТВЕРДЖЕНИЙ  постановою Кабінету Міністрів України   від 12 серпня 1993 р. N 637 

 

 ПОРЯДОК   підтвердження наявного трудового стажу для  призначення пенсій за відсутності трудової    книжки або відповідних записів у ній 

 
22. Стаж роботи громадян України за її межами підтверджується документами,  легалізованими  відповідно  до  законодавства  (крім 

роботи  на  території  колишнього  СРСР і держав, з якими колишнім СРСР  було укладено угоди про соціальне забезпечення, до укладення 

відповідних двосторонніх угод).


 Підстави апеляційної скарги : не було запису у трудовій книжці

 

Задача 9.

Державне авіапідприємство (далі ДАП) звернулося з апеляцією про перегляд рішення господарського суду, яке набуло вже чинності за нововиявленими обставинами (за рішенням господарського суду із зазначеного ДАП було стягнуто 716000 грн. за сплачені пільгові пенсії). Нововиявленими обставинами на думку ДАП було рішення іншого господарського суду (яке також набуло чинності) і яким було визнано частково недійсним п. 2 постанови Кабінету Міністрів Укра-їни № 727 щодо Порядку сплати коштів за сплачені пільгові пенсії вчастині слів «у якого вони працювали і від якого вийшли на пенсію».

Яким, на Вашу думку, має бути рішення у справі? Що таке ново-виявлені обставини?

ГПК Стаття 112. Підстави перегляду судових рішень за нововиявленими обставинами

Господарський суд може переглянути прийняте ним судове рішення, яке набрало законної сили, за нововиявленими обставинами.

Підставами для перегляду судових рішень господарського суду за нововиявленими обставинами є:

1) істотні для справи обставини, що не були і не могли бути відомі особі, яка звертається із заявою, на час розгляду справи;

2) встановлені вироком суду, що набрав законної сили, завідомо неправильний висновок експерта, завідомо неправильний переклад, фальшивість документів або речових доказів, що потягли за собою ухвалення незаконного або необґрунтованого рішення;

3) встановлення вироком суду, що набрав законної сили, вини судді у вчиненні злочину, внаслідок якого було ухвалено незаконне або необґрунтоване рішення;

4) скасування судового рішення, яке стало підставою для ухвалення рішення чи постановлення ухвали, що підлягають перегляду;

5) встановлена Конституційним Судом України неконституційність закону, іншого правового акта чи їх окремого положення, застосованого судом при вирішенні справи, якщо рішення суду ще не виконане.

 

Задача 10.

До Печерського місцевого суду м. Києва гр. П. було подано позовну заяву до Кабінету Міністрів України та управління Пенсійного фонду України щодо порушення Конституції України та деяких за-конів, зокрема «Про статус та соціальний захист громадян, які по-страждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» в частині розра-хунку пенсії. Сума позову склала 155860 грн., у тому числі 150000грн. сума моральної шкоди.

У підтвердження вимог позивач вважає, що Кабінет Міністрів неможе змінювати постановами порядок обчислення пенсії, обмежую-чи її відсотками замість мінімальної пенсії.

Складіть пояснення до позовної заяви. Яким на Ваш погляд має бути рішення суду?

ЗУ « Про КМУ» від 27.02.2014

Стаття 49. Акти Кабінету Міністрів України

1. Кабінет Міністрів України на основі та на виконання Конституції і законів України, актів Президента України, постанов Верховної Ради України, прийнятих відповідно до Конституції та законів України, видає обов’язкові для виконання акти - постанови і розпорядження.

Стаття 51. Прийняття актів Кабінету Міністрів України

1. Постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України приймаються на засіданнях Кабінету Міністрів України шляхом голосування більшістю голосів від посадового складу Кабінету Міністрів України, визначеного відповідно до статті 6 цього Закону. Якщо проект рішення отримав підтримку рівно половини посадового складу Кабінету Міністрів України і за цей проект проголосував Прем’єр-міністр України, рішення вважається прийнятим.

Стаття 92. Виключно законами України визначаються (КУ)
6) основи соціального захисту, форми і види пенсійного забезпечення; засади регулювання праці і зайнятості, шлюбу, сім'ї, охорони дитинства, материнства, батьківства; виховання, освіти, культури і охорони здоров'я; екологічної безпеки;
КМУ може лише деталізувати а не змінювати.

 

Задача 11.

У зв’язку з тим, що майно підприємства знаходилось у податковій заставі з жовтня 2001 року, управління Пенсійного фонду України відповідно до Закону України «Про порядок погашення зобов’язань платників податків перед бюджетом та державними цільовими фон- дами» направляло до податкової служби подання про наявність у цього підприємства податкового боргу з пенсійного збору у сумі 155000 грн.

У березні 2003 року податкова служба прийняла рішення про примусове стягнення коштів та продаж активів заводу, з метою по-гашення податкової заборгованості. Сума від реалізації санаторію-профілакторію заводу склала 272400 грн. і була направлена на по-гашення боргу з податку на додану вартість.

У чому полягає порушення діючого законодавства? Яким чином може бути вирішена справа?

Закон вже не діє- ПК.
Необхідно було забрати лише ту різницю від суми. І ПФУ повинен віддати йому суму яка перевищує борг.
Стаття 45. Черговість задоволення вимог кредиторів
1. Кошти, одержані від продажу майна банкрута, спрямовуються на задоволення вимог кредиторів у порядку, встановленому цією статтею. При цьому: 1) у першу чергу задовольняються: вимоги щодо виплати заборгованості із заробітної плати …
2) у другу чергу задовольняються: вимоги із зобов’язань із сплати страхових внесків на ЗДПС та інше соціальне страхування, крім вимог, задоволених позачергово, з повернення невикористаних коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, а також вимоги громадян – довірителів (вкладників) довірчих товариств або інших суб’єктів підприємницької діяльності, які залучали майно (кошти) довірителів (вкладників);

 

Задача 12.

Гр Д. – суб’єкт підприємницької діяльності звернулась до господарського суду з позовом до управління Пенсійного фонду України з питання визнання недійсним рішення про застосування до неї штрафних санкцій у сумі 3230 грн. за неподання бухгалтерських звітів з 2002 по 2004 рік. На думку позивачки вона не повинна надавати звіти до Пенсійного фонду України, оскільки сплачує єдиний податок. В суді вона не заперечувала, що має двох найманих працівників.

Позов було задоволено.

Складіть апеляційну скаргу на рішення господарського суду.

Головне управління ПФУ у Дніпропетровський області у листі від 25.07.2013 р. №14840/02/30 порушило вкрай важливе питання застосування відповідальності до фізосіб — платників ЄП за неподання звітності до ПФУ за періоди до прийняття Закону про ЄСВ (тобто до 01.01.2011 року), яке було виявлене вже після цієї дати.

Річ у тім, що позовна давність щодо сплати пенсійних внесків до ПФУ, які сплачувалися раніше, та ЄСВ, що сплачується сьогодні, на відміну від податків та зборів, установлених ПКУ, не застосовується. Тобто такі внески можуть стягуватися без будь-якого обмеження строків. 

Причому строки давності не поширюються не лише на стягнення недоїмки, пені та штрафів у судовому порядку, а й на прийняття рішення органу ПФУ про їх застосування (постанови ВСУ від 25.06.2011 р. у справі №21-146а11, від 04.07.2011 р. у справі №21-160а11).

Водночас, коли йдеться про штрафи за неподання звітності до ПФУ, то, зі свого боку, ПФУ досить ретельно проаналізував положення нормативних актів щодо сплати пенсійних внесків та подання звітності підприємцями на спрощеній системі оподаткування за період починаючи з 2000-го року (з якого, власне, і почався персоніфікований облік підприємців у ПФУ).

Так, у період 2001 — 2003 рр. включно взагалі не було передбачено форм звітності для підприємців на спрощеній системі оподаткування. Окремо внески до ПФУ такі підприємці не платили, а сплачували їх до бюджету у складі ЄП. 

Інша ситуація склалася з 01.01.2004 р. до 31.12.2010 р. У цей період підприємець на спрощеній системі був зобов’язаний подавати звітність територіальним органам ПФУ у строки, в порядку та за формою, які встановлені ПФУ. За неподання такої звітності були передбачені штрафи у розмірі 10% суми страхових внесків, які були сплачені або підлягали сплаті за відповідний звітний період, за кожен повний або неповний місяць затримки подання звітності, але не менше 170 грн.

З 01.01.2011 р. набрав чинності Закон про ЄСВ, який визнав підприємців на спрощеній системі платниками ЄСВ та зобов'язав їх подавати звітність вже щодо ЄСВ у встановлені строки до органів ПФУ з урахуванням перехідних положень Закону про ЄСВ, які дають право органам ПФУ на стягнення заборгованості зі сплати страхових внесків та штрафів, нарахованих та/або не сплачених у період до 01.01.2011 року, на період до їх повного стягнення. 

Увага! Це спеціально встановлене правило у перехідний період стосується саме страхових внесків за чинними видами державного соцстрахування та сум штрафних санкцій і не стосується подання звітності з цих внесків. 

Натомість ПФУ доходить цілковито протилежного висновку щодо необхідності застосування, стягнення штрафів за неподання звітності до ПФУ фізособами-підприємцями на спрощеній системі за періоди до 01.01.2011 р. Причому розмір штрафів має відповідати тому, що був до 01.01.2011 р., — тобто 10% суми страхових внесків, які були сплачені або підлягали сплаті за відповідний звітний період, але не менше 170 грн. 

На думку автора, висновок ПФУ мав би бути більш лояльним для підприємців на спрощеній системі. Адже, роблячи свій висновок, ПФУ з невідомих причин не взяв до уваги приписи ч. 15 ст. 106 Закону №1058, які визначають, що фінансові санкції (штраф, пеня) та адміністративні стягнення, а також примусові стягнення органами виконавчої служби за несплату пенсійних внесків фізособами-СПД, які обрали особливий спосіб оподаткування, не застосовуються. Нараховані органами ПФУ суми фінансових санкцій, зазначених в абзаці другому цієї частини (йдеться про санкції, наведені у попередньому реченні, та, зокрема, ті, що включають неподання, несвоєчасне подання, подання не за встановленою формою звітності щодо страхових внесків, коштів ПФУ. — Авт.) та не сплачених фізособами-СПД, які обрали особливий спосіб оподаткування, підлягають списанню. Ця норма діє починаючи з 06.08.2011 р.

Тому, незважаючи на те що ПФУ наполягає на застосуванні санкцій за неподання звітності з пенсійних внесків за період 2004 — 2010 рр., зараз він все-таки стягувати штрафні санкції, нараховані до 01.01.2011 р., з платників ЄП не може. Втім, як і штрафи за несплату пенсійних внесків.

 

Задача 13.

Перевіркою декларацій про доходи державних службовців в управлінні Пенсійного фонду було встановлено порушення Закону України «Про боротьбу з корупцією», яке сталось внаслідок заниження доходу: до довідки про заробітну плату члена сім’ї підпри-ємство не включило премію у сумі 180 грн. Незважаючи на це, про-куратурою було складено протокол про порушення, справа була передана до суду.

Складіть пояснення до справи. Які дії юридичної служби ПФУ в разі застосування до державного службовця міри адміністратив-ної відповідальності у вигляді штрафу за порушення фінансового контролю?

 

За вчинення корупційних діянь, якщо вони не містять складу злочину, чинне законодавство передбачає за собою адміністративну відповідальність у вигляді штрафу від двадцяти п'яти до п'ятидесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Об’єктивна сторона корупційних діянь характеризується діями (наприклад, здійснення функції повіреного третіх осіб, здійснення діяльності на умовах сумісництва та ін.) або бездіяльністю (неподання декларації, не складання протоколу про адміністративний проступок, ненадання інформації та ін.)

Стаття 172-6. Порушення вимог фінансового контролю КУпАП
Неподання або несвоєчасне подання декларації про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру, передбаченої Законом України "Про засади запобігання і протидії корупції", -
тягне за собою накладення штрафу від десяти до двадцяти п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Неповідомлення або несвоєчасне повідомлення про відкриття валютного рахунку в установі банку-нерезидента -
тягне за собою накладення штрафу від десяти до двадцяти п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Подання завідомо недостовірних відомостей у декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру, передбаченої Законом України "Про засади запобігання і протидії корупції", -
тягне за собою накладення штрафу від ста п’ятдесяти до трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

 

Задача 14.

Гр-ка П. звернулась до місцевого суду з позовною заявою про призначення їй пенсії у розмірі прожиткового мінімуму. Оскільки в призначенні зазначеної пенсії було відмовлено у зв’язку з тим, що чинне законодавство не передбачає такої норми, громадянка оскаржила відмову у апеляційному та касаційному судах. Судами усіх рівнів в Україні позовна заява не була задоволена. Посилаючись на ст. 46 Конституції України позивачка зверну-лась до Європейського суду.

Яким буде його рішення? Який порядок звернення до зазначеного суду громадян України?

Вирішує, що було допущено порушення пункту 1 статті 6 Конвенції ( 995_004 ); 
2. Вирішує, що:
(a) протягом трьох місяців від дати, коли рішення стане остаточним згідно з пунктом 2 статті 44 Конвенції , держава-відповідач повинна виплатити заявниці 1500 ЄВРО (одна тисяча п'ятсот ЄВРО) для відшкодування моральної шкоди;
(b) вищезазначена сума має бути конвертована у національну валюту держави-відповідача на дату розрахунку, а також сума будь-якого податку, який може бути стягнуто з заявниці;
(c) після закінчення вищезазначених трьох місяців і до остаточного розрахунку на вказану суму нараховуватиметься відсоток 
у розмірі граничної позичкової ставки (marginal lending rate) Європейського центрального банку, що діятиме протягом періоду несплати, плюс три відсотки (simple interest); 
3. Відхиляє решту вимог заявниці щодо справедливої сатисфакції.

Стаття 28. Мінімальний розмір пенсії за віком 
1. Мінімальний розмір пенсії за віком за наявності у чоловіків 35 років, а у жінок 30 років страхового стажу  встановлюється в розмірі прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, визначеного законом. У разі виплати застрахованій особі довічної пенсії, передбаченої цим Законом, мінімальний розмір пенсії за віком у солідарній системі  зменшується на розмір зазначеної пенсії.

Фабула справи:

Громадянин К., 10.10.1948 року народження, звернувся 11 грудня 2002 року за призначенням пенсії на пільгових умовах за списком 1. Згідно трудової книжки працював на різних роботах з 01.01.1967 по 05.04.1988 року та з 21.08.1994 по 10.12.2002 року. В період з 13.04.1988 по 20.08.1994 року працював крепільником у шахті. В призначені пенсії гр-ну К. було відмовлено у зв’язку з відсутністю пільгової довідки, яка уточнювала б характер роботи. Позивач звернувся до суду зі скаргою на неправомірні дії управління. Вирішить справу

ЗАТВЕРДЖЕНИЙ  постановою Кабінету Міністрів України   від 12 серпня 1993 р. N 637 

 

 ПОРЯДОК   підтвердження наявного трудового стажу для  призначення пенсій за відсутності трудової    книжки або відповідних записів у ній 
      Загальні положення      1. Основним документом, що підтверджує стаж роботи, є трудова книжка.      За відсутності трудової книжки або відповідних записів у  ній трудовий стаж   встановлюється   на  підставі   інших  документів, виданих за місцем роботи,  служби,  навчання,  а  також  архівними установами.      2. У разі коли документи про трудовий  стаж  не  збереглися, підтвердження  трудового  стажу  здійснюється  органами Пенсійного фонду на підставі показань свідків. 


 Особливості підтвердження трудового стажу окремих категорій працівників 

  20. У   тих   випадках,   коли  в  трудовій  книжці  відсутні відомості, що визначають право на пенсії на пільгових  умовах  або за вислугу  років,  установлені для окремих категорій працівників, для підтвердження   спеціального   трудового   стажу   приймаються уточнюючі   довідки   підприємств,  установ,  організацій  або  їх правонаступників  (додаток  N  5). 

     У довідці має бути вказано:  періоди роботи, що зараховуються до спеціального стажу;  професія або посада;  характер виконуваної роботи; розділ,  підрозділ,  пункт,  найменування  списків  або їх номери, куди  включається  цей  період  роботи; первинні документи за час   виконання  роботи,  на  підставі  яких  видана  зазначена довідка.

 


23.12.2014; 01:45
хиты: 224
рейтинг:0
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2018. All Rights Reserved. помощь