пользователей: 28194
предметов: 12085
вопросов: 226877
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ

41. Участь юридичної служби у вирішенні конфліктів за участю державних органів (податкові, контрольно-ревізійні служби, органи прокуратури тощо).


Взаємодія органів Пенсійного фонду з органами державної виконавчої служби здійснюється відповідно до наказу Міністерства юстиції України та Пенсійного фонду України від 17.03.2004 р. No 25-5-39 «Про взаємодію органів державної виконавчої служби та Пенсійного фонду України» (наказ зареєстрований Мінюстом України 17.03.2004 р.)
Законодавством України надано право притягувати працівників до дисциплінарної відповідальностіза порушення трудової дисципліни. Дисциплінарна відповідальність полягає у застосуванні до працівника дисциплінарних стягнень, якими, відповідно до ст. 147 КЗпП, можуть бути лише догана чи звільнення. Але законодавством, статутами і положеннями про дисципліну для окремих категорій працівників можуть бути передбачені й інші дисциплінарні стягнення. Згідно ст. 14 Закону України «Про державну службу» дисциплінарні стягнення застосовуються до державного службовця за невиконання чи неналежне виконання службових обов’язків, перевищення своїх повноважень, порушення обмежень, пов’язаних з проходженням державної служби, а також за вчинок, який порочить його як державного службовця або дискредитує державний орган, в якому він працює.
До державних службовців, крім дисциплінарних стягнень, передбачених чинним законодавством про працю України, можуть застосовуватися такі заходи дисциплінарного впливу:
•попередження про неповну службову відповідальність;
•затримка до одного року у присвоєнні чергового рангу або у призначенні на вищу посаду.
У названому Законі вони названі саме заходами дисциплінарного впливу, а не стягнення
Встановлення Законом «Про державну службу» додаткових заходів дисциплінарного впливу, які можуть застосовуватись щодо державних службовців, не виключає можливості застосування до них  заходів стягнення, передбачених ст. 147 КЗпП.
При притягненні працівника до дисциплінарної відповідальності слід враховувати, що такий захід стягнення, як звільнення, не може бути застосовано за будь-який дисциплінарний проступок працівника – це можливе тільки за умови наявності встановлених у ст. 40 та ст. 41 КЗпП підстав розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця, що пов’язані з дисциплінарною відповідальністю працівника.
Питання, що стосуються відповідальності за корупційні діяння, регулюються Законом України No 3206 від 07.04.2011 р. «Про засади запобігання і протидії корупції» (далі – Закон). Закон визначає правові та організаційні засади запобігання корупції, виявлення та припинення її проявів, поновлення законних прав та інтересів фізичних і юридичних осіб, усунення наслідків корупційних діянь.
Особи, що несуть відповідальність за вчинення корупційних діянь:
•Президент України, Голова Верховної Ради, члени Кабінету Міністрів України, Голова СБУ, Генеральний прокурор, Голова Національного банку;
•державні службовці;
•депутати всіх рівнів;
•посадові особи органів місцевого самоврядування;
•військовослужбовці – посадові особи військових формувань;
•судді усіх рівнів і таке інше (див. ст. 5 Закону).
Необхідно розрізняти корупційні діяння від посадових злочинів та злочину, передбаченого ст. 191-2 Кримінального Кодексу України. Адміністративна відповідальність настає лише за умови, що дії (бездіяльність) особи, уповноваженої на виконання функцій держави, не містять складу злочину.
Взаємодія ПФУ з іншими державними органами та населеннямт-це різновид управлінської взаємодії, атож доречним буде поглянути на погляди дослідників на поняття взаємодії у сфері державного управління взагалі та окремих його галузях зокремаТак, наприклад І.Письменний вважає,взаємодія управлінськаце участь у спільній діяльності суб’єктів управління в процесі досягнення суспільно необхідних цілей.


21.12.2014; 23:26
хиты: 329
рейтинг:0
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2018. All Rights Reserved. помощь