пользователей: 27940
предметов: 11949
вопросов: 221698
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ

38. Правовий контроль за діяльністю посадових осіб підприємства

Діяльність юридичних служб є особливим фактором укріплення її. Вивчення практики свідчить про те, що порушення законодавства з боку керівництва може бути обумовлено відсутністю знань нормативних актів або недооцінкою негативних наслідків. У такому разі юристи повинні насамперед роз’яснювати керівнику діюче законодавство та можливі наслідки від неправильних рішень. З метою забезпечення законності, юридична служба повинна перевіряти накази, інструкції та інші локальні нормативні акти на предмет їх відповідності законодавству. У випадку виявлених порушень слід прийняти міри щодо їх усунення.

На підприємствах робота із забезпечення законності в господарській діяльності, у трудових та інших відносинах здійснюється керівниками підприємств, служб і структурних підрозділів. Важливе місце у вирішенні цього завдання відводиться юридичній службі, яка повинна бути організатором боротьби за дотримання і зміцнення законності.
Забезпечення законності на підприємстві — це насамперед боротьба з порушеннями державної, договірної і трудової дисципліни, порушеннями законодавства у вигляді безгосподарності, крадіжок майна, зловживань тощо. Тому керівники підприємства, а юридична служба передусім, повинні бути обізнані з різними галузями права, економіки, виробництва, знати і вміти застосовувати
численні нормативні акти в кожному конкретному випадку, не обмежуватись консультуванням з правових питань і візуванням документів.
Згідно із Загальним положенням про юридичну службу юрисконсульт повинен бути активним учасником єдиного процесу діяльності підприємства і забезпечувати суворе дотримання законності в усіх сферах господарської діяльності підприємства;
вивчати і аналізувати практику роботи підприємства, наполегливо домагатись усунення порушень законності; негайно доповідати керівникові про порушення законності; розробляти і вносити пропозиції щодо усунення недоліків у роботі підприємства; постійно пропагувати законодавство; аналізувати практику роботи комісій з трудових спорів; допомагати товариським судам та іншим громадським організаціям.
Виявивши порушення законності в роботі підприємства та його посадових осіб, юрисконсульт повинен негайно доповісти про це керівнику підприємства для вжиття необхідних заходів щодо їх усунення.

Основними напрямками роботи юридичної служби щодо забезпечення дотримання трудового законодавства і зміцнення трудової дисципліни є такі:
• участь у розробці правил внутрішнього трудового розпорядку, колективних договорів, посадових інструкцій та інших документів правового характеру, що регулюють трудові відносини на підприємстві;
• забезпечення відповідності чинному законодавству проектів наказів та інших правових актів, що подаються на підпис керівнику підприємства;
• здійснення контролю за відповідністю вимогам законодавства наказів та інших правових актів з трудових питань, які видаються керівниками служб і структурних підрозділів підприємства;
• участь у роботі, пов’язаній з відшкодуванням матеріальних збитків, заподіяних підприємству через порушення законодавства про працю;
• використання правових засобів зміцнення трудової дисципліни;
• надання правової допомоги профспілковому комітету, комісії з трудових спорів, товариському суду, громадським організаціям;
• пропаганда і роз’яснення трудового законодавства в колективі підприємства.
Таку роботу юридична служба здійснює в тісному взаємозв’язку з відділами кадрів, праці та заробітної плати, бухгалтерії та іншими службами.

 

 


23.12.2014; 01:29
хиты: 198
рейтинг:0
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2018. All Rights Reserved. помощь