пользователей: 28037
предметов: 12007
вопросов: 223477
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ

14. Планування як інструмент підвищення організаційного рівня роботи та її результативності: поняття та види планів.


Під плануванням розуміється розгортання діяльності по готовому плану в рамках встановлених меж. Протилежністю планомірності служать безсистемність і випадковість. План представляється ефективним інструментом підвищення організаційного рівня роботи, її результативності. Плани, як правило, складають на місяць, квартал і рік, який відповідає термінам планування господарської діяльності підприємства. Це так звані поточні плани. Перспективні плани складають на термін понад рік.
Значення планування полягає в тому, що заздалегідь визначаються шляхи, засоби й методи реалізації обраної стратегії діяльності підприємства. За відношенням до "стратегії" "планування на короткий термін" часу називають оперативним. Воно виступає у вигляді тактичних планів, основна ціль яких — оволодіння ефективним інструментом досягнення стратегічних цілей підприємства.
План — це документ, в якому на конкретний господарчий період відображені завдання з економічного та соціального розвитку підприємства.
Реалізація будь-якої стратегії вимагає виконання певних тактичних рішень у відносно короткі періоди часу. Тому стратегічне (перспективне) планування, спрямоване на кардинальні зміни, повинно підкріплюватися тактичним (поточним) і оперативним плануванням, що забезпечує послідовне (поетапне) досягнення стратегічних цілей. Всі види планування взаємозалежні, але мають принципові відмінності за методами планування, структурою планових рішень, термінів реалізації.
Поточне планування охоплює річний період і включає сукупність всіх планів за різними видами діяльності підприємства.
Перспективне планування на підприємстві охоплює довгостро¬кове (стратегічне) та середньострокове планування.
Довгостроковий план відбиває стратегію розвитку підприємства. Він має більш концептуальний характер, а необхідний цифровий ма¬теріал використовується лише для обґрунтування стратегічних рішень.
Середньостроковий план - це деталізований стратегічний план на перші роки діяльності підприємства. Межа між довгостроковим і середньостроковим планами є дуже умовною і неоднозначною. Тривалість планового періоду залежить від ступеня визначеності умов діяльності підприємства, його галузевої належності, загальної економічної ситуації в країні, вірогідності первинної інформації, якості її аналітичного оброблення тощо. Найважливішими складовими середньострокового плану є де¬тальна хронологія проектів, повна номенклатура продукції, що ви¬готовляється, конкретні інвестиційні та фінансові показники.


21.12.2014; 23:26
хиты: 188
рейтинг:0
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2018. All Rights Reserved. помощь