пользователей: 21212
предметов: 10450
вопросов: 177346
Конспект-online
зарегистрируйся или войди через vk.com чтобы оставить конспект.
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ

Загальна характеристика принципів правової роботи.

Для належної організації правової роботи необхідно дотримання основних принципів правової роботи: планомірність, єдність роботи, координація, функціональна відповідальність. Чіткості і раціональності в роботі юридичної служби можна досягти тільки у разі правильного її планування. Під плануванням розуміється розгортання діяльності по готовому плану в рамках встановлених меж. Протилежністю планомірності служать безсистемність і випадковість. План представляється ефективним інструментом підвищення організаційного рівня роботи, її результативності. Плани, як правило, складають на місяць, квартал і рік, який відповідає термінам планування господарської діяльності підприємства. Це так звані поточні плани. Перспективні плани складають на термін понад рік.

Принцип планомірності означає, що система управління має бути націлена на вирішення не тільки поточних, але й довгострокових завдань . Механізм управління цим капіталом зв'язує у часі функціонування цілого ряду інтелектуальних ресурсів. Інтеграція механізму управління інтелектуальним капіталом із загальним господарським механізмом підприємства, стратегією його розвитку і поточними завданнями є можливою лише за умов стратегічного, тактичного та оперативного планування.

Наступний організаційний принцип діяльності юридичної служби – принцип єдності роботи, який означає встановлення загальних  для всіх співробітників юридичної служби цілей і уніфікація технічних прийомів і методів роботи.

Координація вимагає узгодження функцій юридичного відділу із завданнями, що стоять перед підприємством в цілому.

Функціональна відповідальність припускає розмежування завдань і відповідальності між співробітниками за їх виконання.


14.05.2015; 00:47
хиты: 53
рейтинг:0
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2016. All Rights Reserved. помощь