пользователей: 28205
предметов: 12092
вопросов: 227127
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ

5. Визначення юридичної служби.

   Ряд авторів визначає вузьке розуміння цього терміну, зокрема, як діяльність юридичної служби на підприємстві , установі , організації . Інші учені вважають, що поняттям «правова робота» охоплюється діяльність не тільки юридичної служби, але також інших посадовців і функціональних підрозділів. Правова робота на підприємстві пов'язана, перш за все, із знанням і виконанням законодавства.
  У широкому сенсі під юридичною службою розуміється сукупність всіх правових підрозділів або спеціально уповноважених посадових осіб у господарських та інших організаціях з метою сприяння законності в їх діяльності.
   У вузькому розумінні цього поняття маються на увазі відповідний підрозділ, група посадових осіб або особа, що займається правовою роботою на підприємстві, в установі або організації.
   Юридична служба - самостійна функціональна служба підприємства, що виконує контрольні функції за дотриманням чинного законодавства на даному підприємстві і надає правову допомогу керівникам, адміністрації та підрозділи підприємства у вирішенні питань, пов'язаних із застосуванням законодавства.

Соотношение правовой работы и юридической службы

Соотношение категорій «правовая работа» и «юридическая служба» является важным и проблемным вопросом. Важно понимать, что эти два понятия не тождественны

В юридической литературе обращалось внимание на необходимость различать правовую работу и деятельность юридической службы. Так, по мнению одних специалистов, правовая работа заключается в комплексе мер по обеспечению законности, наиболее полному осуществлению организацией прав и выполнение обязанностей. А юридическая служба – это тот штат работников, на который возложена обязанность осуществялть эту правовую работу.

Правова робота – ширше поняття.


23.12.2014; 01:01
хиты: 219
рейтинг:0
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2018. All Rights Reserved. помощь