пользователей: 28210
предметов: 12107
вопросов: 227579
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ


44. Складання бібліографічних картотек.

Рекомендований термін зберігання карток в картотеках — 5 років(виключеням є краєзнавча картотека). Записи більш ранніх публікаційзберігаються вибірково з урахуванням актуальності тематики

відображених документів.

 Cистематична картотека статей (СКС) – її структура подібна до структури

систематичного каталогу. Відмінність СКС від систематичного каталогу полягає в

оперативному відображенні нових матеріалів із журналів, газет, періодичних

збірників; у постійному введені нових рубрик.

Матеріали в СКС зберігають доти, доки вони актуальні й на них є попит, а в СК –

до тих пір, поки документ знаходиться у фонді.

СКС організують аналогічно систематичному каталогу згідно з розділами

таблиць класифікації, але використовують більш детальні рубрики, ніж у СК, у

тому числі тематичні. Всередині розділів картотеки картки розміщують за

зворотно хронологічним порядком, що дозволяє користувачам знайомитися з

найновішими публікаціями, а бібліотекареві – оперативно вливати нові картки і

вилучати старі.3

 Краєзнавча картотека (каталог) – це спеціальна картотека, яка

відображає документи краєзнавчого змісту, стосовно різних аспектів історії та

сучасного життя регіону. По групуванню матеріалу ця картотека є

систематичною, тобто розстановка карток така ж, як в систематичному каталозі.

У краєзнавчій картотеці відображається матеріал незалежно від року видання.

Основними критеріями відбору краєзнавчої літератури є наукова і художня

цінність матеріалу, що відображає особливості розвитку економіки, культури,

історії краю. Картотека включає книги, брошури, статті з журналів, газет,

збірників та видань, що продовжуються, рецензії, атласи, альбоми та інші

документи. При цьому у краєзнавчій картотеці дублюється інформація про

видання краєзнавчого змісту, включена на підставі загальних правил в алфавітний

і систематичний каталоги.

Особливість угруповання матеріалу в картотеці полягає в тому, що за кожним

поділом картотеки весь матеріал розташовується в зворотньохронологічному

порядку, що дозволяє простежити за новими надходженнями з тієї чи іншої теми.

Для систематизації використовуються «Таблиці для краєзнавчих каталогів

бібліотек».

 Картотека назв художніх творів – спеціальна картотека, за допомогою якої

можна швидко установити прізвище автора того чи іншого твору. На кожній

картці картотеки указується назва твору, його жанр, прізвище та ініціали автора,

шифр. Картки розставляються в алфавіті назв творів.

 Тематичні картотеки - відображають документи по певній темі. Особливості

тематичних картотек заключається в їх актуальності, в можливості оперативно

пропагувати різні види творів друку.

 Останнім часом важливим елементом ДБА стають тематичні добірки статей

(теки). Вони складаються при стійкому читацькому інтересі до конкретної теми і

відсутність книжних публікацій по ній.

 До ДБА бібліотеки відносяться і довідкові видання – це твори друку, що

містять короткі відомості наукового, науково-популярного або прикладного

характеру, викладені, оформлені та розміщені так, щоб їх можна було швидко

знайти.

 

 

 

 

 

 

 


18.12.2014; 22:14
хиты: 489
рейтинг:0
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2018. All Rights Reserved. помощь