пользователей: 28040
предметов: 12010
вопросов: 223531
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ


40.Правила складання різних зон та елементів бібліографічного опису.

Зона назви та відомостей про відповідальність (основна назва, загальне позначення матеріалу, паралельна назва, відомості, що відносяться до назви, відомості про відповідальність, тобто інформація про окремих осіб, установи та організації, які брали участь у створенні та виданні документа);
Зона видання (відомості про видання, а саме: перевидання, передруки, відомості про характер перевидання, спеціальне призначення документа, особливості форми його відтворення);Зона специфічних відомостей (застосовується для особливих видів документів: нотних, серіальних, картографічних документів, стандартних і технічних умов, патентів, а також електронних ресурсів (вид та об'єм));Зона вихідних даних (місце видання, видавництво або видавнича організація, дата видання);Зона фізичної характеристики (кількість сторінок, ілюстрацій та супровідний матеріал);Зона серії (назва серії та підсерії, Міжнародний стандартний номер серіального видання (ISSN), номер випуску серії та підсерії);Зона приміток (інформація про документ, яка не була наведена в інших елементах опису);Зона міжнародного стандарту або державної реєстрації.

Бібліографічні елементи поділяються на обов’язкові й факультативні. Обов’язкові бібліографічні елементи дають змогу ідентифікувати документ — вони мають бути наведені у кожному бібліографічному описі. Факультативні елемен¬ти надають додаткову інформацію про зміст, призначення, форму документа, їх набір в описах визначає установа, яка здійснює бібліографування. Обов’язковими з розглянутих елементів є основна назва, відомості про відповідальність, відо¬мості про видання, додаткові відомості про видання, місце ви¬дання, ім’я видавця, дата видання, специфічна позначка мате¬ріалу і обсяг, основна назва серії або підсерії, відомості про відповідальність, що стосуються серії або підсерії, Міжнарод¬ний стандартний номер серійного видання ( ISSN ), номер ви¬пуску серії або підсерії, стандартний номер (або його альтер-натива). Інші елементи факультативні.Перші слова відомостей, що відносяться до зони назви та відомостей про відповідальність, записуються з малої літери, якщо вони не є  власними назвами, першими словами назви чи цитатами. До зони назви і відомостей про відповідальність введено новий елемент – загальне позначення матеріалу, який доцільно подавати в описі документів різних видів.У заголовку бібліографічного запису наводять прізвище одного автора. За наявності двох і трьох авторів указують, як правило, ім'я першого автора.Якщо авторів чотири і більше, то заголовок не застосовують.


18.12.2014; 22:14
хиты: 176
рейтинг:0
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2018. All Rights Reserved. помощь