пользователей: 28048
предметов: 12018
вопросов: 223696
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ


4 Бібл. інф.: функції, форми існування, властивості.


Основні суспільно функції бібл. інф. визначають як її спрямованість на встановлення названих трьох основних типів відомостей . 1 – формальні відомості – пошукова функція. 2 тип відомостей – звістових – комунікативна функція . 3 тип – ціннісних – оцінююча.
форми існування. Бібл. інф. – може існувати у явній  формі (очевидній, неприхованій) у вигляді окремого бібл.. документа і у формі схованій в іншому небібліографічному документі. Схована бібл. Інф. може бути афінною і латентною. Афінна – та що в середині документа про який вона повідомляє (бібл.. опис видання поданий на звороті його титульного аркуша) Латентна та яка всередині небібліографічного документа, коли вона повідомляє про іншого(список вик. джерел).
Властивості , 1найголовнішою є подвійність, тобто те, що вона забезпечує зв’язок між двома елементами системи  документальних комунікацій : документом і споживачем інформації. Бібл. інф. завжди відображає особливості документів і задовольняє інформаційні потреби споживачів. 2Ще одна власт. Це здатність забезпечити ідентифікацію документа, тобто його точне впізнання і відокремлення від інших документів. 3Ще одна це вторинність – відображає документ а в документі теж міститься інформація. Та інф. що міститься в док. – первинна, а ту бо бібл.. інф. передасть споживачеві – вторинна. 4 Здатність змінювати док. Для ознайомлення з ним.5  відображення (моделювання) структури документ них масивів і потоків за змістом та формальними ознаками (автор. Вихід. данні) 6 Комплексний інформаційний зміст  - містить не лише бібл.. інф. а й наукову і публіц. Худ. – ця властивість пов’язана з виконанням оціночної функції. 7 внутрішня організованість за певними правилами або стандартизованість. Підвищує ефективність використання бібл.. інф.бібліотеч­них каталогах та інших сферах бібліотечної діяльності, а та­кож у видавничій справі, книжковій торгівлі з метою інфор­мації та реклами творів друку.


18.12.2014; 22:14
хиты: 157
рейтинг:0
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2018. All Rights Reserved. помощь