пользователей: 30398
предметов: 12406
вопросов: 234839
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ

Особистий:
» Физика
I семестр:
» Аграрное право

Аграрное право

1 37. Правові форми використання земель та інших природних ресурсів у сільському господарстві.
2 38. Права і обов'язки суб'єктів аграрного підприємництва стосовно використання земель сільськогосподарського призначення та інших природних ресурсів.
3 39. Правова охорона земель як об'єкта природного середовища у сільському господарстві.
4 40. Правове регулювання водокористування та надрокористування у сільському господарстві.
5 41. Правове регулювання використання тваринного та рослинного світу у сільському господарстві.
6 42. Правове регулювання лісокористування у сільському господарстві.
7 43. Понятгя та особливості юридичної відповідальності за порушення аграрного законодавства.
8 44. Дисциплінарна відповідальність працівників, зайнятих в аграрному виробництві.
9 45. Матеріальна відповідальність робітників аграрних підприємств.
10 46. Майнова відповідальність за аграрні правопорушення.
11 47. Адміністративна відповідальність за порушення аграрного законодавства.
12 48. Поняття та правові ознаки фермерського господарства.
13 49. Умови і порядок створення фермерського господарства. Його державна реєстрація.
14 50. Умови та порядок надання (передачі) земельних ділянок для ведення фермерського господарства,
15 51. Правовий режим майна у фермерському господарстві, його особливості.
16 52. Правові основи господарської діяльності, матеріально-технічного забезпечення та реалізації виробленої продукції фермерського господарства.
17 53. Державна підтримка фермерських господарств.
18 54. Правові підстави та порядок припинення фермерського господарства.
19 55. Соціально-економічна значимість і юридична природа особистого селянського господарства.
20 56. Поняття та основні ознаки особистого селянського господарства.
21 57. Правовий режим земель особистого селянського господарства.
22 58. Правовий режим майна особистого селянського господарства.
23 59. Зайнятість членів особистих селянських господарств, їх права та обов'язки.
24 60. Державна підтримка особистих селянських господарств.
25 61. Загальна характеристика законодавства у сфері сільськогосподарської кооперації.
26 62. Поняття та класифікація сільськогосподарського кооперативу, його основні юридичні ознаки.
27 63. Законодавче визначення поняття виробничих та обслуговуючих сільськогосподарських кооперативів.
28 64. Порядок створення сільськогосподарського кооперативу та його державної реєстрації. Статут кооперативу.
29 65. Правові умови членства у сільськогосподарському кооперативі.
30 66. Система органів управління та контролю у сільськогосподарському кооперативі.
31 67. Правовий режим майна, землі та фінансів сільськогосподарського кооперативу. Право власності на пай.
32 68. Правові підстави реорганізації та ліквідації сільськогосподарського кооперативу.
33 69. Поняття та загальна характеристика правового становища господарських товариств в АПК.
34 70. Правовий статус сільськогосподарських акціонерних товариств.
35 71. Правовий статус сільськогосподарських товариств з обмеженою відповідальністю.
36 72. Особливості правового статусу найманих працівників у сільськогосподарських акціонерних товариствах і товариствах з обмеженою відповідальністю.
37 73. Особливості ліквідації сільськогосподарських акціонерних товариств і товариств з обмеженою відповідальністю.
38 74. Поняття соціального розвитку села.
39 75. Правовий режим об'єктів соціальної сфери села.
40 76. Правове забезпечення наукових досліджень, підготовки кадрів для села та зайнятості сільського населення.
41 77. Правове регулювання розвитку житлово-комунального та дорожнього господарства на селі.
42 78. Правове забезпечення культурно-побутового та спортивно-оздоровчого обслуговування жителів сільського населення.
43 79. Правове регулювання рослинництва
44 80. Правова охорона прав на сорти рослин
45 81. Правове регулювання насінництва.
46 82. Правове регулювання захисту рослин
47 83. Правове регулювання страхування вражаю сільськогосподарських культур і багаторічних насаджень.
48 Правове регулювання тваринництва
49 85. Правове регулювання племінної справи у тваринництві.
50 Правове регулювання бджільництва
51 Правове регулювання виробництва рибної продукції.
52 88. Правове регулювання ветеринарної медицини.
53 89. Правове регулювання страхування тварин.
54 90. Поняття, особливості і види договірних відносин суб'єктів аграрного підприємництва.
55 91. Контрактація та інші окремі договори щодо реалізації сільськогосподарської продукції.
56 92. Договори на використання науково-технічної продукції у сільському господарстві.
57 94. Особливості аграрно-правового регулювання ринку зерна та заставних закупівель сільськогосподарської продукції,
58 95. Правове регулювання хімізації сільського господарства.
59 96. Правова охорона ґрунтів у сільському господарстві.
06.02.2015; 23:51
хиты: 4582
рейтинг:0
Профессии и Прикладные науки
право
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2021. All Rights Reserved. помощь