пользователей: 28043
предметов: 12014
вопросов: 223654
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ


40. Комплементарність, види комплементарності. Зміна розщеплення по фенотипу в залежності від типу взаємодії генів. Навести приклади.

Ком­плементарною взаємодією генів називають явище, коли ознака формується при взаємодії двох неалель­них домінантних генів, кожний з яких самостійно не дає фенотипового ефекту.  Види компліментарності:

кооперація – при взаємодії двох домінантних генів, кожен з яких має власний фенотипний прояв, при поєднанні в одному генотипі з’являється нова ознака. Наприклад: при схрещуванні курей з розовидним гребенем і гороховидним, у F1 утворюються кури з горіховидним гр.., тоді у F2 відбудеться розщеплення по фенотипу 9:3:3:1.

комлементарність взаємодоповнення – при взаємодії двох незалежних пар генів, кожен з яких самостійно відновлює ознаку одного гена з батьків, тоді як при поєднанні у гомо- чи гетерозиготі обумовлюють розвиток нової ознаки. Наприклад: після схрещування двох форм запашного горошку з білими квітками всі гібридні рослини F1 мали червоні квітки. Під час самозапилення цих рослин у F2 відбулось розщеплення у співвідношенні 9 червонокв. : 7 білокв. рослин. 

доповнювальнакомплементарність – при якому одна пара генів проявляє свій ефект незалежно від іншої, тоді як дія іншого гена залежить від першого. Наприклад: унаслідок схрещування голубих кроликів з білими всі гібриди F1 виявляються чорними, а у F2 спостерігається розщеплення у співвідношенні 9:3:4.  Епістаз. При домінантному епістазі: схрещування гомозиготних сірих коней з гнідими в F1, дає сірих нащадків. Розмноження цих нащадків у межах власної сукупності утворює нащадків F2, які розщеплюються на фенотипові групи у співвідношенні 12 сірих : 3 во­роних : 1 гнідий. Домінантний ген В у комбінації з неалельним до нього рецесивним с-геном обумовлює формування особин вороної масті. Однак у комбінації з неалельним домінантним С-геном — здатність домінантного В-гена впливати на формування масті у коней пригнічується. Таким чином, домінантний С-ген пригнічує функцію домінантного В-гена.  Прирецесивному епістазі: успадкування білого забарвлення шерсті у мишей. При цьому ген А відповідає за сіре забарвлення шерсті, а - за чорне забарвлення, I- не робить впливу на прояв ознаки, i- епістатічний ген, що пригнічує гени А і а і викликає біле забарвлення. Сіре забарвлення шерсті у мишей - 9/16, чорна забарвлення шерсті у мишей - 3/16, біле забарвлення шерсті у мишей - 4/16. Розщеплення за фенотипом 9:3:4. Множинна дія генів (полімерія): Прикладом полімерії слугує спадкування забарвлення зерна в пшениці. Внаслідок схрещування деяких сортів пшениці, які мають темночервоне зерно, з білозерними сортами, коли рослини у F1 також мають забарвлене зерно, у F2 відбувається розщеплення у співвідношенні 15 червонозерних рослин : 1 білозерна.

 

 

 

 


14.12.2014; 15:05
хиты: 281
рейтинг:0
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2018. All Rights Reserved. помощь