пользователей: 28229
предметов: 12116
вопросов: 227945
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ


21.Селекція як наука та як технологія. Предмет і методи дослідження.Вчення про вихідний матеріал в селекції

Найважливішою галуззю практичного застосування генетики є селекція.Селекція – наука про теоретичні основи та методи створення нових іполіпшення вже існуючих сортів рослин, порід тварин і штампівмікроорганізмів. Теоретичною основою селекції є генетика та вчення проштучний добір. Селекціонер має бути добре обізнаним з біологієюрозмноження та розвитку тих видів, з якими він працює, особливостямиїхніх фізіологічних процесів. Завдання сучасної селекції – це підвищення продуктивності існуючих, а також виведення нових, продуктивніших, сортів культурних рослин, порідсвійських тварин, штамів мікроорганізмів, пристосованих до умовсучасного автоматизованого сільського господарства та промисловості.Селекція бере участь у вирішенні основного завдання сільськогогосподарства – забезпеченні максимального виробництва харчових продуктів за мінімальних затрат. Над вирішенням цих завдань у нашій країніпрацюють різноманітні науково-практичні центри.Визначаючи завдання селекції, видатний російський селекціонерМ.І.Вавилов наголошував на тому, що для поліпшення якостей існуючих і створення нових порід і сортів необхідно вивчати і враховуватирізноманіття вихідного матеріалу, спадкову мінливість організмів, рольсередовища у формуванні фенотипу, закономірності успадкування пригібридизації та визначити форми штучного добору, які застосовуватимутьсяу селекційній роботі.Особливе значення для успіху селекційної роботи має генетичнарізноманітність вихідного матеріалу. Однак для сучасного етапу селекції квіткових культур набагато важливіше використання дикорослих форм з метою створення вихідного матеріалу: отримання від диких форм окремих ознак, істотно поліпшують культурні рослини, наприклад підвищення стійкості до шкідників, хвороб та ін Найбільший інтерес в селекцію квіткових культур дикорослі форми являють при міжвидової гібридизації. Так, при використанні середньоазіатських сортів тюльпанів створений цілий клас цінних вигоночних сортів — Дарвинови гібриди (Оксфорд, Парад, Лондон та ін.) Виведено сорти шавлії, лаватери, деревію, купальниці з ознаками, яких немає у диких форм. Місцеві та інтродуковані сорти Місцеві сорти відрізняються гарною пристосованістю до місцевих кліматичних умов і високою стійкістю до місцевих рас збудників хвороб і шкідників. Але при вирощуванні в інших районах вони не дають високого врожаю і не зберігають стійкості до хвороб і шкідників. 


14.12.2014; 15:05
хиты: 285
рейтинг:0
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2018. All Rights Reserved. помощь