пользователей: 28060
предметов: 12024
вопросов: 223915
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ


19.Світоглядне значення генетики і її місце в курсі загальної біології в середній школі.

Прогрес науки і техніки піддає сучасних людей істотно великим ризикам несприятливої ​​мінливості, ніж це було на протязі всього попереднього періоду розвитку людської цивілізації. Фізичні, хімічні і, можливо, біологічні (вірусні) мутагени можуть нести серйозну загрозу для генетичної структури популяції в майбутньому.

Тому одним з найактуальніших завдань сучасного природознавства є вивчення процесів генетичної мінливості людини і розробка системи заходів для запобігання несприятливих тенденцій еволюції.

У зазначеному аспекті важливе значення має розвиток генетики людини, особливо в області генетичного консультування та скринінгу спадкових аномалій, що може зберегти прийнятний рівень здоров'я майбутніх поколінь.

Серед практичних досягнень Г.і. найважливішими є створення продуцентів біологічно активних білків — інсуліну, інтерферону, гормону росту та ін., а також розробка способів активізації ланцюгів обміну речовин, пов’язаних з утворенням низькомолекулярних БАС. Таким чином отримано продуценти деяких антибіотиків, амінокислот, вітамінів, що у багато разів ефективніші порівняно з виведеними за допомогою традиційних методів генетики і селекції. Г.і. розробляє способи отримання суто білкових вакцин проти вірусів гепатиту, грипу, герпесу, ящура. Реалізована ідея використання для вакцинації комбінованого вірусу вісповакцини, в геном якого вбудовані гени, що кодують синтез білків інших вірусів (напр. вірусів гепатиту або грипу). В результаті вакцинації таким вірусом організм отримує можливість виробити імунітет не тільки проти віспи, а й проти гепатиту, грипу або іншого захворювання, зумовленого вірусом, синтез білка якого кодується вбудованим геном.

В 11 класі розглядаються питання генетики, навчальний матеріал про основні закономірності успадкування ознак розкривається відповідно до історії розвитку генетики: закономірності спадковості, встановлені Г. Менделем, хромосомна теорія спадковості, молекулярна теорія гена. Висвітлено сучасний етап розвитку генетики матеріалом про програму «Геном людини», методи генної інженерії, клонування. Теми «Закономірності спадковості» та «Закономірності мінливості» подаються на основі хромосомної теорії спадковості. Учні мають оволодіти механізмами розподілу генів у ході статевого розмноження і теоретичними основами законів Г. Менделя. Особливу увагу присвячено питанню виникнення мутацій, ознайомленню учнів з їхнім різноманіттям і значенням для медицини та селекції тварин і рослин. Розглядаються перспективи розвитку молекулярної біології та біотехнології, порівню-ються їх можливості з методами класичної біології та селекції. Необхідним аспектом є проведення практичних робіт на тему «Розв’язування типових задач з генетики. Хромосомна теорія. Взаємодія генів», при проведенні яких учні закріплюють вміння розв’язувати генетичні задачі з використанням законів Г. Менделя у випадках моно- або дигібридногосхрещування.

                                                                                       

 


14.12.2014; 15:05
хиты: 242
рейтинг:0
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2018. All Rights Reserved. помощь