пользователей: 28048
предметов: 12018
вопросов: 223696
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ


81. Робота редактора над службовою частиною перевидання

Цей етап роботи є дуже відповідальним для редактора. Адже, згідно з діючими видавничими стандартами, характер і обсяг змін у будь-якому перевиданні обов'язково зазначається у своєрідних паспортних даних видання, якими є вихідні відомості. Обов'язковими є такі дані на титулі, звороті титулу та на прикінцевій сторінці видання (випускні дані). З'ясуємо їх змістове наповнення.

22.4.1. Титульна сторінка. На титульній сторінці під заголовковими даними зазначається номер видання та його вид. Подаємо приклад переробленого і доповненого видання

Українська мова

Енциклопедія

Видання друге, перероблене і доповнене

Київ

Видавництво

"Українська Енциклопедія" ім. М. Бажана

2004

22.4.2. Зворот титульної сторінки. На цій сторінці інформація про перевидання зазначається двічі: в каталожній картці та біля знака охорони авторсько го права. Особливість перевидання та його вид варто також зазначити в анотаційній частині каталожної картки

Субтельний Орест

Україна: Історія / Пер. з англ. Ю. І. Шевчука; вст, ст.

С. В. Кульчицького. — 3-тє вид, перероб. і доп. — К.:

Либідь, 1993. — 720 с, іл.

Про внесені зміни й доповнення у даному виданні зазначається також біля знака охорони авторського права:

© Субтельний О., переробка і доповнення, 1993

Видавці по-різному підходять до оформлення службової частини стереотипних (репринтних) видань. За наявності розгорнутого титулу у лівій його частині (контртитулі) часто подають титульну сторінку першовидання, праворуч — титульну сторінку перевидання із зазначенням видавництва, часу і місця друку. Так, скажімо, оформлено видавництвом "Либідь" стереотипне видання "Українських народних казок", упорядковане І видане Б. Грінченком 1907 року.

Колишнє видавництво "Політвидав України", започатковуючи 1990 року "Бібліотеку репринтних видань", подавало лише одну титульну сторінку оригінального видання. Однак на звороті титулу обов'язково зазначало вид перевидання — "Репринтне відтворення видання 1930 року".

22.4.3. Прикінцева сторінка (випускні дані). Черговість перевидання і ступінь втручання у його підготовку обов'язково мають бути вказані і в надвипускних даних після зазначення виду видання, автора і назви:

Науково-популярне видання

Енциклопедія

"Українська мова"

Видання друге, виправлене і доповнене

Видавець, який усерйоз і надовго налаштований працювати на книговидавничому ринку, не буде легковажити з оформленням повніших і точніших даних щодо внесених змін, виправлень і доповнень до зробленого перевидання. Адже така інформація, як і правильність її розміщення, найбезпосередніше впливає на подальшу долю самого видання.


10.12.2014; 20:47
хиты: 285
рейтинг:0
Профессии и Прикладные науки
журналистика; сми
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2018. All Rights Reserved. помощь