пользователей: 28234
предметов: 12118
вопросов: 227998
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ


Основні складові «обличчя» видання.

Оформлення видання – це робота редактора.. Від оформлення залежить сприйняття матеріалів. Э загальні риси і специфічні. Якщо мова йде про газетне видання, то кожен випуск однієї газети має мати приблизно однакову систему оформлення.

Обличчя номеру:

1 макет – графічний план верстки, який точно показує розміщення текстів та ілюстрацій, заголовків, рубрик, форму подачі публікації, авторські підписи тощо.;

2 Верстка – своєрідний коментар до змісту номера.

Постійні елементи газети:

  • Заголовний комплекс(знаходиться в верхній четвертині аркуша, як правило на одному місці , один колір, однакове накреслення), пробіли;
  • Над назвою може розміщуватися якийсь заклик;
  • Під назвою – чиє видання або тип видання, календарні відомості, нумерація (номер в дужках – загальний номер);
  • Ілюстрації (допомагають відпочити, підтверджують текст).

Набірно-графічні засоби оформлення: 1- лінійки((не)бути) для об’єднання текстів в одне ціле, або відділення один від одного;2-рамки,3-колонцифри.

Прша сторінка нумерації не має.


25.12.2014; 13:13
хиты: 201
рейтинг:0
Профессии и Прикладные науки
журналистика; сми
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2018. All Rights Reserved. помощь