пользователей: 27945
предметов: 11953
вопросов: 222001
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ

37. Сучасна система освіти в розвинених країнах


США. Обов'язкове навчання в школі дитина починає у віці 6 років. Повний курс шкільного навчання становить 12 років. В різних шкільних округах прийнята різна структура школи. Приблизно в 25відсотків округів, головним чином в сільських, зберігається стара структура: 8і4 (восьмирічна початкова школа + чотирирічна середня школа). Для великих міст характерна структура 6і3і3 або 6і6, при якій навчання в початковій школі скорочується до 6 років, а в середній школі виділяється 2-етапна - молодша і старша середня школа. В останні десятиріччя виникла тенденція до скорочення термінів навчання в початковій школі і більш раннього переходу до предметної системи викладання.

В систему загальноосвітніх учбових закладів входить невелике числоспеціальних шкіл для аномальних дітей (сліпих, глухих, розумово відсталих). Діти із слабо вираженими вадами і емоційно неврівноважені навчаються в нормальних школах, але в спеціально організованих для них класах.

Мережа шкіл складається з державних (суспільних) і приватних навчальних закладів (навчання тут платне). Близько 10відсот школярів навчається в недержавних школах, більшість з яких належить різним релігійним організаціям. 

Елементарні школи, як правило, розміщаються в окремих приміщеннях і їх не змішують із старшими класами, В сільських і малодоступних районах збереглась невелика кількість однокомплектних шкіл, але домінують так званіконсолідовані школи, куди учнів привозять на автобусах з найближчих поселень. Працює в початкових класах один вчитель, який веде основні предмети, але кожного року він змінюється.

В молодшій середній школі поглиблюється диференціація навчання. Викладання на різних рівнях (для «здібних» і «нездібних») доповнюється системою елективних предметів (до 35% учбового часу). До них належать алгебра, біологія, іноземні мови, образотворче мистецтво, музика. Учні цієї школи піддаються посиленому тестуванню. На основі результатів тестів психологи-консультанти, що входять в штат школи, ведуть профорієнтаційну роботу.

АНГЛІЯ.  англійська система освіти являється дійсно однією з кращих у світі. Проведені часті реформи та доопрацювання навчальних планів дозволяють їй бути конкурентоспроможною на європейському ринку освіти. Очевидним достоїнством освітньої системи Англії є її виняткова гнучкість. І в школі, і в університеті є можливість за своїм уподобанням вибирати дисципліни і спеціалізацію. Більше того – при бажанні вибрані предмети і напрямки можна замінити. Такий розвиток освітньої системи Англії обумовлений в першу чергу міцними традиціями даної країни, великою зацікавленість уряду у вихованні і достойному навчанні своїх громадян. Певною мірою ми не можемо відкидати фактор самостійності та індивідуальності навчальних закладів, особливо тих, які надають вищу освіту. Характерно, що пріоритет, головним чином, робиться на наданні якісної освіти, котра може задовольнити вимоги англійського суспільства і, в першу чергу, працедавців. Велика увага приділяється питанню особистості та її вихованню, при чому не останню роль в цьому процесі займають батьки, особливо в молодшій та середній школі. Вивчаючи систему освіти Англії, ми можемо говорити про розгалуженість закладів дошкільної, початкової, середньої та вищої освіти. Не малу роль відіграють школи для дітей з обмеженими можливостями, для яких характерний свій навчальний план та контроль з боку держави.

ФРАНЦІЯ По-друге, одна з особливостей французького освіти полягає в тому, що навчальні заклади знаходяться під опікою держави, а також одержують від нього серйозну матеріальну підтримку. 
Що стосується шкільної та дошкільної освіти, то воно не носить обов'язкового характеру, але більша частина дітей його отримує. Однак необхідно зауважити, що на цьому етапі життя дитини починають закладати основні традиції французької освіти. 
На початковому етапі освіти залажіваются фундаментальні основи знань і навичок. Саме тому, на цій стадії навчання важливо якомога більше контролювати навчання дитини. 
Середня освіта є визначальною ланкою системи. Визначальним тому, що воно дає обрис соціальним статусом дитини, а також визначає її подальше життя. Учень вирішує продовжить він свою освіту далі чи зупиниться на цьому етапі. Важливо відзначити, що перепусткою до вищої освіти є диплом бакалавра. І якщо людина вирішує продовжити навчання у вищому навчальному закладі, то отримання диплома бакалавра для нього головна трудність. Але якщо він справляється з цими труднощами, то він переходить на новий етап. Якщо ж він вирішив закінчити своє навчання - він потрапляє у світ дорослих, світ з проблемами працевлаштування, безробіття та інших. 
Вища освіта дає шанс учню займати керівні пости, а також отримувати гідну свого рівня оплату праці. Потрібно зауважити, що наявність диплома про вищу освіти високо оцінюється суспільством.


10.12.2015; 00:17
хиты: 713
рейтинг:0
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2018. All Rights Reserved. помощь