пользователей: 28037
предметов: 12007
вопросов: 223477
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ

44.Чергування 1ИІ з ІОІ у звукосполученнях ІРИІ, ІЛИІ - ІРОІ,ІЛОІ


У сучасній українській літературній мові є багато слів, у яких між приголосними переважно у відкритих складах виступають сполучення фонем Іриї, ІлиІ: дригати, кришити, тривога, кривавий, бриніти, гримати, тривати, блищати. Голосна фонема ІиІ у сполученнях фонем Іриї, ІлиІ може чергуватися з ІоІ: дригати - дрож, кривавий кров, глитати-глотка.              
Сполучення фонем Іриї, ІлиІ у відкритих складах між приголосними походять із колишніх сполучень сонорних^ ІрІ, ІлІ із наступними зредукованими у слабких позиціях ІъІ, ІьІ (ръ, рь, лъ, ль): *глътати > глитати, *трьвога > тривога.

Зредуковані в сильній позиції давали голосні повного творення: *кръвь > кров, "Тл^гька > глотка.

Проте дія закону аналогії й тут вирівнювала фонемний склад слова: вона викликала відхилення від закономірного розвитку зредукованих після сонорних ІрІ, ІлІ:

* крихта мала б дати крохта, але під впливом кришити (*крьшити) маємо ІиІ- крихта;

*бл^скь > блиск - під впливом блищати (*бльщати). У словах дрімати, тріщати, бліднути, перебріхувати маємо сполучення фонем Ірії, ІліІ, що походять із давніх Ір1)І, Ілї).
 


22.12.2014; 20:02
хиты: 250
рейтинг:0
Гуманитарные науки
лингвистика и языки
филология
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2018. All Rights Reserved. помощь