пользователей: 27954
предметов: 11961
вопросов: 222139
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ

Чергування О ,Е з нулем звука

Якщо з фонемою ІіІ чергуються давн1  ІоІ,(е),то з нулем звука чергуються нов1 (о),ІеІ. Це чергування пов'язане із занепадом зредукованих у слабкій позиції.

Існує дві причини виникнення цього чергування.

У різних позиціях одного слова або в різних словах спільного кореня зредукований міг стояти в різних позиціях. У сильній позиції Ь, Ь змінювалися в О, Е: *садъкь> садо'к; *садъка> садка' *ДьНь > де'нь; *дьня > дня.

Такі голосні називалися випадними.

У деяких випадках чергування О, Е з нулем звука може порушуватися. О міг розвиватися на місці слабкого зредукованого. Це так званий новий О, і виник він за аналогією до називного відмінка у зв'язку з  перетягуванням наголосу: *льба' > *лъ'ба > ло'ба (пор. з рос.лоб-лба, рот - рта).

Голосні О, Е могли розвиватися між приголосними перед сонорними Ірі, ІлІ, ІмІ. Ін) якщо після них у давнину стояли ъ, Ь, які занепали: *капль > капель, *вихрь > вихор, *узль > (в)узол, *соснь > сосон.

Такі голосні називають вставними.


18.07.2015; 13:34
хиты: 448
рейтинг:0
Гуманитарные науки
лингвистика и языки
филология
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2018. All Rights Reserved. помощь