пользователей: 28208
предметов: 12106
вопросов: 227564
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ

15.Наголос в українській мові.Проклітики та енклітики .Інтонація.

Під наголосом розуміють виділення одного складу за допомогою артикуляційних засобів ,властивих мові-мязової напруженості  мовного апарату ,збільшення сили видиху ,зростання тривалості .Укр наголос за його фонетичною природою визначається як кількісний і силовий (динамічний) одночасно ,проте визначальною його якістю є саме кількісний.Також укр. наголос не сильно концентрований .В укр. мові наголос вільний ,різномісцевий   і рухомий .

Наколос виконує конститутивну та ідентифікаційну функції..Він об’єднує звуки в слові і необхідний для узнавання слів і їх  форм.

Слова,які втративши наголос ,приєднуються доо наступних слів ,назив.проклітиками ,а явище проклізою.Ненаголошені слова ,що стоять після наголошених ,утворюючи з ними одне фонетичне ціле назив.енклітиками (за руку ,за спину ).

Інтонація визнчається як сукупність  кількох  фонетичних компонентів:фразового наголосу ,пауз,ритміки ,мелодики ,тембру  і темпу.За допом.інтонації  мовленнєвий потік членуєт.на смислові відрізки –синтагми і речення .

Фразовий наголос  виявляється тільки в речення .Вистпуаючи компонентом речення ,окремі слова дістають наголошення неоднакової сили ,незалежно від місця слова в речення ,кількості складів у ньому та смислового навантаження .Фразовий наголос має такі різновиди:наголос акцентної групи .синтагматичний ,логічний ,емфатичний .Наголос акцентної групи- найслабкіший.В акцентну групу об’єднуються  повнозначні слова і сполучники,прийменники ,допоміжні  дієсловаа і окремі різновиди займенників .

Сильнішим у реч.є  синтагматичний наголос.Синтагаматичне членуваня речень здійсн.за допомогою пауз.У синтагмат.наголосі переважає  сила і тон .

Логічним наголосом назив.особливе виділення голосом слова  в реч.з метою підкреслити важливість його в смисловій структурі  речення .Емфатичний наголос –виділення важливої з смислового погляду  частини висловлення ,у зв’язку з вираженням  експресії мовлення ,емоційного стану мовця.

Пауза-більш або менш  тривала артикуляційна й акустична зупинка в мовленнєвому потоці .

Мелодика-зміна частоти ,діапазону ,швидкості динаміки.


22.12.2014; 19:49
хиты: 1008
рейтинг:-1
Гуманитарные науки
лингвистика и языки
филология
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2018. All Rights Reserved. помощь