пользователей: 28040
предметов: 12010
вопросов: 223531
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ

14.Поняття складу.Типи складів.Складоподіл.

Склад-мінімальний відрізок  мовлення ,що характеризується  максимальною  артикуляційною і акустичною єдністю звуків ,які розташовуються  в порядку  зростання  м’язової  напруженості  та акустичної  інтенсивності  ,має єдину вершину гучності ,представлену ,голосним .Склад є носієм  різних суперсегментних  особливостей ,такий як наголос ,ритмічна структура  слова і мовна мелодія .Слова залежно  від кількості складів  у них бувають односкладові ,двоскладові ,трискладові ,і багатоскладові .Розрізняють склади відкриті й закриті,прикриті й неприкриті .

Для укр.мови характерне загальне тяжіння до відкритих складів.Згідно з теорією сонорності ,кожен склад становить  послідовність звуків із зростаючою від початку до вершини складу сонорністю.Тобто за сонорністю  звуки поділ.на такі групи: голосні ,сонорні приголосні ,дзвінка  й глухі.

Основні правила складоподілу:1.Один приголосний ,що стоїть між  голосними  ,завжди належить  до наступного складу (во-да).2.Два шумні приголосні(обидва дзвінкі або обидва глухі) належать до наступного складу  (ті-сто).3.Два шумні приголосні ,якщо перший з них дзвінкий ,а другий  глухий ,належать до різних складів  (рід-ко).4.Три приголосні ,якщо два перші з них  шумні (обидва дзвінкі або обидва глухі) а третій сонорний ,належать до наступного складу (ві-стря).5.Якщо між голосними є два або більше приголосних ,то сонорні  звуки ,що йдуть після голосного,належать до попереднього складу,а звуки ,що стоять після них-до наступного-кой-ка,мор-ква.6.Якщо другим приголосним  є сонорний  ,то разом з попереднім він належить до наступного складу (ко-бра,пі-зній).7.Два сусідні  сонорні  приголосні  належать до різних складів:мар-но.9.Подовжені приголосні при складоподілі  можуть розриватися  (об-бити ,зіл-ля).


22.12.2014; 19:49
хиты: 613
рейтинг:0
Гуманитарные науки
лингвистика и языки
филология
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2018. All Rights Reserved. помощь