пользователей: 21265
предметов: 10469
вопросов: 178036
Конспект-online
зарегистрируйся или войди через vk.com чтобы оставить конспект.
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ

Приголосні фонеми ,їх класифікація.Характеристика приголосних (задньоязикові та глоткова).Їх варіанти.

До складу системи консонантизму  сулм входить 32 приголосні фонеми.Приголосні класифікують за такими принципами:

  1. за звучністю:сонорні і шумні(дзвінкі ,глухі).
  2. За місцем і способом творення :губно-губні;губно-зубні;передньоязикові;середньоязикові;задньоязикові;глоткова або фарингальна;
  3. За способом  творення шуму:зімкненні ,щілинні ,зімкнено-прохідні;африкати;бокові;дрижачі;
  4. За твердістю і мякістю:мякі;пом’якшені;

Задньоязикові приголосні.Фонема г-приголосна,задньоязикова,зімкнено-проривна,шумна,дзвінка,тверда.

Фонема к-приголосна,задньоязикова,зімкнено-проривна,шумна ,глуха,тверда.У головному вияві ця фонема реалізується перед голосним ,крім «і» ,перед більшість приголосних.Фонема к може реалізуватися  кількох варіантах:

  1. перед «і» виступає пом’якшена к(кіт);
  2. перед дзвінкими артикулюється дзвінко.

Фонема х –приголосна ,задньоязикова ,щілинна,шумна ,глуха,тверда.В інваріанті фонема х реаліз.перед усіма голосними,крім «і»,перед більшістю приголосних та  в кінці слова .Перед «і» ця фонема може виступати в комбінаторному варіанті х”.

Глоткова приголосна г.Фонема г-приголосна ,глоткова,щілинна ,шумна ,дзвінка,тверда.Гол.виявом фонеми г  є твердий звук г.Але перед «і» реаліз.в комбінаторному варіанті.У кінці слів після приголосного або між голосними звук г може втрачати свою дзвінкість.


18.07.2015; 12:55
хиты: 129
рейтинг:0
Гуманитарные науки
лингвистика и языки
филология
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2016. All Rights Reserved. помощь