пользователей: 27948
предметов: 11958
вопросов: 222107
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ

54.Особливості вживання дієслів.Способи вираження наказу в діловому мовленні

Наказовий спосіб в українські мові виражається цілим рядом форм:

-власне наказовими формами:читай,прицюймо;

В усному діловому мовленні широко використовуються форми наказового способу,здебільшого другої особи однини і множини:підготуй,пдготуйте,перевір.Значно рідше послуговуються формами третьої особи однини і множини наказового способу:хай(нехай)перевірить.

Вживання аналітичних форм наказового способу,до складу яких входить дієслово давай(-те),у СУЛМ не нормативне;давайте складемо,давай напишемо.

-формами дійсного способу із значенням наказовості та відповідною інтонацією:Ідемо!

-інфінітивом:Не курити!

Інфінітив,уживаний в наказах та розпорядженнях,надає висловленню категоричного характеру:Негайно підготувати...

У ділових документах інфінітив належить вживати тільки суфіксом-ти:відмовити,спрямувати

-недієслівними описовими засобами:проїздзаборонено.У писемній мові активно використовуються описові,лексичні засоби,вони менш категоричні і мають характер ствердження фактів і застосовуються в різноманітних інструкціях.

 


18.12.2014; 22:14
хиты: 381
рейтинг:0
Гуманитарные науки
лингвистика и языки
классическая филология
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2018. All Rights Reserved. помощь