пользователей: 27937
предметов: 11944
вопросов: 221598
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ

53.Займенник у ділових паперах. «Ввічлива»форма займенника.

В ділових паперах займенники вживають досить обмежено,оскільки при неправильному чи надмірному використанні вони можуть спотворити зміст висловлювання:Як не шкода??Тарілка була зовсім нова.

Особовий займенник Я вживають лише в автобіографіях,пояснювальних записках,особистих дорученнях і розписках.

У розпорядженнях,наказах опускають займенник першої особи я і починають їх дієсловами у першій особі теперішнього часу.

Ділові документи пишуться від імені установи,організації,яку представляє особовий займенник першої особи множини ми.Проте його здебільшого опускають і починають ділові листи,оголошення,запрошення.Також в окремих докуиентах(контракт,трудова угода)може вживатися форма третьої особи однини дієслова:Комісія вважає..

Займенник Ви може вживатися як пошина форма звертання до однієї особи-старшої за віком,посадою чи просто незнайомої,викладача до студентів тощо.Використання особових займенників Ви.Вас.Вам залежить від характеру розпорядження:у менш категоричних розпорядженнях вони вживаються(Прошу вас надіслати),у більш категоричних-ні(Прошу з*ясувати)


18.12.2014; 22:14
хиты: 588
рейтинг:0
Гуманитарные науки
лингвистика и языки
классическая филология
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2018. All Rights Reserved. помощь