пользователей: 28234
предметов: 12118
вопросов: 227998
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ

45. Особливості використання неологізмів і застарілої лексики у діловодстві.

Неологізми та застарілі слова в документах; синоніми та їхвикористання в офіційно-діловомустилі. З точки зоручастотностівживання у словниковомускладісучасноїукраїнськоїмовивиділяютьактивну й пасивну лексику. До активної лексики належать слова, котрими регулярно послуговуєтьсябільшістьносіївмови. До пасивної лексики належать слова, котріабовжевийшлиіз широкого вжитку, або недавно увійшли до мови і сприймаються як нові. Виділяютьтакірізновиди пасивної лексики:

1. Історизми — назвипредметів, якізникли з життясуспільства [67, с. 133]. Напр. гетьман, очіпок, кольчуга, кріпак, корогватощо.

2. Архаїзми - старіназви, які в сучасніймовізаміненііншими [67, с. 133]. Напр., се - це, світлина - фотокартка, філіжанка – чашка. В сучаснійдокументаціїзастарілі слова вживаютьсярідко. Так у текстах договоріввикористовуютьдеякіархаїчніконструкції: ми, щонижчепідписалися (назваорганізаціїабо установи) в особі …, йменованогодаліроботодавець ...; у разіневиконаннятощо.

3. Неологізми — слова, словосполученняабовираз, щоз'являється в мові в зв'язку з виникненнямнових понять, у зв'язку з розвиткомкультури, техніки, ізрозвиткомабозміноюсуспільнихвідносин [66, с, 102]. Напр., кастинг, екосистема, нейлон, ЖДУ. Неологізмиможутьутворитися як на базівласноїмови (місяцехід, вуз, ВАК, сталініст, СН1Д, помаранчевий - у значенніреволюційний), так і прийти з іншихмов (дилер, тинейджер, промоутер, креативний). Виділяютьзагальновживані й індивідуально-авторськінеологізми (оказіоналізми): піднебесність, всніжити (М.Стельмах).


18.12.2014; 22:13
хиты: 322
рейтинг:0
Гуманитарные науки
лингвистика и языки
классическая филология
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2018. All Rights Reserved. помощь