пользователей: 28053
предметов: 12021
вопросов: 223816
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ

2.Предмет і завдання курсу «Ділова укр. мова» (з книжки Доброльожи)

Ділове спілкування – це усний або писемний варіант обміну думками, тобто інформацією у державному, суспільному, господарському житті, в ділових стосунках між інституціями і установами, у громадській, виробничій та іншій діяльності.

Ділове спілкування передбачає високий рівень культури, що виявляється в таких основних аспектиах:

-нормативність;

-адекватність мовлення – це точність передачі мовлення засобами мови, ясність і зрозумілість вислову для того, кому адресовані наші думки;

-естетичність- передбачає широке застосування естетичних можливостей мови;

-поліфункціональність-означає здатність лексики вживатись в різних галузевих термінологіях і саме у своєму лексичному значенні;

Найсуттєвішим моментом втілення у життя Закону «Про мову»(1989) є перехід діловодства України на державну мову. Таким чином виникла потреба розкриття українською мовою особливостей і нюансів документування в різних сферах діяльності.

Завдання курсу:

  1. Користування укр.. літературною мовою, правильне формулювання висловів, перекладів з російської мови.
  2. Використання відповідної лексики та дотримання певних стилістичних особливостей.
  3. Навчання усному діловому мовленню (ведення телефонної розмови і зборів, діловий етикет, спілкування у колективі)
  4. Навчання усному публічному мовленню
  5. Використання української термінології в діловому мовленні
  6. Правильний вибір форми конкретного документа
  7. Навч.курс дає знання про документ, навчає складати і оформляти основні види документів, дотримуючись лексичних, граматичних, орфографічних, пунктуаційних та стилістичних норм.


18.12.2014; 22:13
хиты: 425
рейтинг:0
Гуманитарные науки
лингвистика и языки
классическая филология
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2018. All Rights Reserved. помощь